Skänka saker


Låt dina saker göra nytta

Många av våra lokala verksamheter har secondhandbutiker där de säljer kläder, saker och prylar som människor har skänkt i förmån för den sociala verksamheten som bedrivs.

Även lokala Hela Människan verksamheter tar ofta emot kläder, saker och prylar. Exempelvis är vinterkläder något som ofta behövs till ortens hemlösa.

Kontakt din lokala verksamhet och hör med dem vad som behövs.

Allt du skänker måste vara hela och rena kläder, prylar och möbler.

En del verksamheter har möjlighet att hämta möbler, tyngre saker och/eller osäljbara saker så som tjock-TV, eller trasiga möbler kan ofta tas med mot en mindre penning. Hör med din lokala verksamhet om vad som gäller.

Hitta din enhet här!

Hitta våra secondhandbutiker här!