Det stora barnkalaset


Det stora barnkalaset syftar till att erbjuda ett inkluderande sammanhang tillgängligt för alla barn och föräldrar. Genom att utforska kalasets utbud vill vi möjliggöra att familjer gemensamt får positiva upplevelser, barn får glädjas och föräldrar stärkas i sitt föräldraskap.

För mer information kontakta informatör Daniel Ryderholm