Del 3. Hela Människans värdegrund.


Välkommen till de 3 i denna introduktion!

Du har nu fåt ta del av Hela Människans ändåmålsparagraf och vår Generalsekreterare Mia Nilsson har berättat om hur viktigt detta är som utgångspunkt för vårt arbete. Vi tror på att människans enskilda värdighet bäst lyfts fram genom att vi bemöter varandra med respekt och skapa hopp tillsammans i detta möte. Vi människor har ungefär samma grundbehov,: Vi har behov av att vara sedda och hörda, vi behöver känna att vi behövs och kan bidra med något och vi vill bli respekterade sådana vi är som människor.  När vi tar med oss detta förhållningssätt i vår verksamhet så tror vi på att mycket gott kan skapas.

Nu ska du få möjlighet att fundera på några frågor utifrån de vägmärken som finns här nedan och som ytterligare belyser det som Hela Människan står för.

Ta en stund för dig själv eller tillsammans med någon kollega.

Ta ett vägmärken i taget med utgå från frågorna här nedan.

Reflektionsfrågor till vägmärkena

  • Beskriv med egna ord vad vägmärket betyder för dig.
  • Vad får det för betydelse för dig i din vardag?
  • Hur påverkar det mötet mellan människor i vår verksamhet
  • Är det något i vägmärket som känns utmanande för dig? Iså fall: på vilket sätt?

 

Nu kan du gå vidare till del 4.