Del 1. Välkommen till Hela Människan!


 

Hej och varmt välkommen till den här introduktionen för dig som är anställd i Hela Människan eller på något sätt arbetar volontärt!

Roligt att du har hittat in till den här sidan där vi erbjuder dig att få lite mer kunskap om vår organisation.

Hela Människan finns i hela vårt land med ca 60 enheter som är olika stora och har många olika sorters verksamhet.

Du är en viktig del i detta arbete och vi är så glada för att du vill vara det. Vi är också angelägna om att du ska känna dig hemma och välkommen i vår organisation.

Därför kommer du nu få följa med i 5 steg där du får träffa lite olika personer som ska berätta och presentera sig.

Efter den här första delen kommer du att möta vår generalsekreterare Mia Nilsson.

Därefter kommer du få ta del av vår värdegrund och vad vi tycker är viktigt med mötet med människor som finns i våra verksamheter. För oss är just mötet något som är grunden i allt vi gör. Här kommer du också få reflektera själv över några frågor.

I det 4.e steget kommer du att få se en film ifrån några av våra verksamheter och enheter.

Slutligen, i den sista delen får du möta oss som jobbar på kansliet i Hela Människan Sverige där vi berättar vad vi gör och vad vi kan stötta dig i.

Välkommen till Hela Människan!