Del 2: En hälsning från vår generalsekreterare Mia Nilsson


Hej och välkommen till Hela Människan.

Jag heter Mia Nilson och jobbar sedan tre år med att leda den här fina, hundraåriga organisationen.

Du som p

recis kommit hit blir del av en gemenskap och ett nätverk med en kultur som du själv är med och skapar. Våra över 60 lokala verksamheter i landet ser lite olika ut, men vi har det allra mesta gemensamt.

Självklart har vi stadgar och styrdokument som vi beslutat om och följer. Bland annat har vi en så kallad ändamålsparagraf, som säger att Hela Människan i sin verksamhet ska arbeta för och tillsammans med människor i utsatt livssituation med Jesu människosyn som förebild, inspiration och källa till kraft.

Det kan betyda en massa saker och vi har tolkat detta i våra vägmärken, som du kan få veta mer om i en annan del av det här materialet på hemsidan.

Jag tänkte snabbt berätta hur Hela Människan arbetar. I stadgar är det uppdelat i tre delar:

Handling:

  • Vår kärnverksamhet, de 69 enheterna – öppen verksamhet, härbärgen, arbetsintegrerande insatser, gemenskap. Hands on! Där det verkligen händer.

Mobilisering:

  • Att se till att arbetet får kraft och verktyg. Interna utbildningar och nätverk, men också externa. Ledande inom utbildning av dem inom t.ex. kommun som arbetar med stödgrupper. Vi jobbar också med andra typer av anhörigstöd.

Till sist, opinionsbildning:

  • Att uppmärksamma samhälle på livsvillkoren os dem vi möter, bland annat genom att ge våra besökare egna plattformar för att föra sin egen talan. Att samarbeta med andra organisationer och våra huvudmän kyrkorna om frågor som rör demokrati eller mänskliga rättigheter och människovärde. Ibland alkohol. Och drogpolitiska frågor.

Alla som jobbar i en lokal verksamhet ska känna att man är del i något större. Vi möts i digitala nätverk som är indelade enligt arbetsroll eller teman – välkommen att föreslå egna gruppteman för sådant som intresserar dig! Möten med varandra håller vår organisation levande.

Det står i stadgarna att allt detta ska ske med ett diakonalt förhållningssätt. Kan låta en smula pretentiöst eller svårtillgängligt. Önskar det inte vore så, för det betyder helt enkelt att det ska göras med Jesu människosyn som förebild. Då möts vi i respekt och värme. Och vi vågar stå för alla människors lika värde i en värld som uppfattas som kall och hård av många av oss. Det tycker jag är det bästa med Hela Människan – att vi finns för oss alla.

Välkommen att vara en del av oss.