Intern information kring hantering av Coronaviruset


Här finns information om hur vi hanterar Coronaviruset och vad Hela Människan Sverige gör och vad ni som lokala verksamheter förväntas göra.

Vi förutsätter att varje verksamhet inom Hela Människan följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen vad det gäller Coronaviruset.

En annan bra hemsida för ideella aktörer som Hela Människan att hålla koll på är, MUCFs:
https://www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset 

Vi vill också att ni regelbundet går in på denna sida på hemsidan, här vi samlar information som rör Coronaviruset och Hela Människan. Denna sida är för internt bruk enbart! Sprid ej utanför organisationen. 

Meddela oss om ni stänger/inskränker
Vi vill också att ni meddelar oss om ni väljer att stänga någon verksamhet eller på annat sätt gör inskränkningar på grund av Coronaviruset. Självklart behöver ni också ha en dialog med kommun eller annan part som ni har IOP eller verksamhetsbidrag ifrån innan ni stänger ner verksamhet.

I dagsläget hittar du följande dokument:

Hur hanterar Hela Människan Corona – så här kan ni informera om Corona

Handlingsplan Coronaviruset Hela Människan

Infolappar om hygien från Röda Korset, som ni kan sätta upp på dörren:

A4 Tips minska smitta (3)

ENG_A3 Tips minska smitta

NYTT infolappar om att inte gå in i lokalen vid förkylning på Svenska, Engelska och Bulgariska

Kom inte in – vi hjälper er utomhus – SWE ENG BUL

Hela Människan Sverige
Hela Människan Sverige följer noga vad som händer kring Coronaviruset. Vi kan bland annat se att flera företag/verksamheter/konferenser börjar stänga ner, det rör sig främst om arrangemang där man samlar fler än 500 personer. Uppdaterad siffra är nu arrangemang som samlar fler än 50 personer. Gäller from 29 mars 2020.

Hemsidan 
På vår hemsida finns nu en allmän text om Coronaviruset som riktar sig till allmänheten, denna kommer vi uppdatera fortlöpande. Adressen till denna sida är www.helamanniskan.se/corona

I dagsläget har vi enbart denna info på vår hemsida.

För mer information från myndigheter, se regeringens samlingssida för information kring coronaviruset. Klicka här för att komma direkt dit.