Corona


Hur hanterar Hela Människan Coronaviruset?

Många av våra lokala verksamheter besöks av människor i olika utsatta livssituationer, det kan handla om människor i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa med mera.

Hela Människans lokala verksamheter är autonoma och bestämmer alltså själva om eventuell stängning/restriktioner. I dagsläget håller nästan alla verksamheter öppet men med restriktioner av olika slag. Verksamheterna följer rekommendationer från myndigheter, så detta kan komma att ändras.

I och med bordsserveringsdirektivet har våra verksamheter som serverar frukost och lunch glesat bord och gjort andra insatser för att ta bort köbildning. Vissa serverar utomhus när lokalen är för trång.

Är du sjuk eller har symptom – stanna hemma!
Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla med symtom från luftvägarna, även milda symtom, att avstå från sociala kontakter och inte vistas i miljöer där man riskerar att smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Om någon gäst eller medarbetare insjuknar i den lokal som Hela Människan bedriver sin verksamhet i, finns en handlingsplan för hur man hanterar detta. Handlingsplanen går i stora drag ut på att isolera den sjuke gästen i ett enskilt rum och kontakta sjukvården om behov finns. Insjuknar en anställd isoleras denne i enskilt rum eller om möjligt sänds hem.

Via denna sida på vår hemsida kan du se Hela Människans eventuella åtgärder.

Aktuellt

Just nu håller de flesta verksamheter öppet som vanligt. Några verksamheter har stängt eller begränsad service. För detaljer se, respektive verksamhets hemsida/Facebooksida, där du får aktuell information.

Hitta våra verksamheters hemsidor, se nedan: