Chefsgruppen


Detta är en grupp för alla anställda chefer inom Hela Människan, där vi möts för nätverkande, inspiration och kunskapsutbyte. Vi möts en gång i kvartalet digitalt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mimmi Edin

mimmi.edin@helamanniskan.se

 

Jenniy Ekman Karlsson

jenniy.ekman@helamanniskan.se