Ledarskaps- och chefsprogram


Hela Människan satsar på sina lokala chefer.
Nyckelpersonerna i Hela Människans breda verksamhet är de lokala cheferna som initierar nya insatser, entusiasmerar huvudmän och volontärer och söker följa samhällsutveckling och möta nya gruppers behov.
Förväntningarna vi ställer på våra chefer kräver påfyllning av kunskap och erfarenhetsutbyte.
Vi har skapat ett helt nytt ledarskaps- och chefsprogram som vi inbjuder alla lokala chefer ta del av.
Från hösten 2019 erbjuder vi alla chefer inom Hela Människan Sverige ett nytt upplägg. Målet är att utrusta med relevanta verktyg och ständig utveckling.

Frågor och kontakt
Mimmi Edin
Utbildniningsansvarig
mimmi.edin@helamanniskan.se