Hela människans arbete


Hela Människan består av ett 80-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen grund, från Skåne i syd till Norrbotten i norr. Arbetets målgrupp är människor i utsatta livssituationer. Organisatoriskt utgör Hela Människan ett stort nätverk av allmännyttiga ideella föreningar som är knutna till rörelsen via samverkansavtal och gemensamma riktlinjer i sina stadgar.

Varje förening är självständig enhet inom Hela Människan med egen styrelse och egna medlemmar. Enheternas medlemmar utgörs oftast av juridiska personer, exempelvis församlingar inom en kommun eller region, men det finns också föreningar med enskilda personer som medlemmar.

Enheternas verksamhet utgår alltid från de lokala förutsättningarna vilket medför att arbetssätten varierar mellan olika platser och kan ha mycket olika innehåll utifrån skiftande lokala sociala behov. Varje enhet avgör själv hur man vill arbeta och vilka behov man vill prioritera.

Hela Människans Sverige (fd. Riksenheten) utgör nav i nätverket och ansvarar för nationell samordning, utbildning opinionsbildning och andra övergripande arbetsuppgifter.  Allmännyttiga ideella föreningar med kristen diakonal inriktning kan ansluta sig till Hela Människan och få de fördelar som ett stort nationellt nätverk kan ge; samverkan, erfarenhetsutbyte, utbildningar, specialiserad rådgivning i komplicerade frågor som arbetsrätt, gemensamma lösningar för försäkringar och hemsida med mera.