Barn & ungdom


Nu har Hela människan i Borgholm stödgrupper för barn och ungdomar som lever i eller har erfarenheter av krångel. Vi har till en början två stödgrupper: en för barn 10-12 år och en för ungdomar 13-16 år.

Vad är krångel?

Krångel kan vara många olika saker som gör att livet känns jobbigt, oroligt eller krångligt. Det skulle kunna vara en skillsmässa som varit jobbig. Det kan handla om att en närstående dricker för mycket alkohol, att en förälder mår psykiskt dåligt, att det förekommer bråk, hot eller våld hemma. Det kan även handla om kriminalitet, missbruk eller sjukdomar eller annat i ens närhet som gör att livet känns jobbigt.

 

 

En trygg plats med trygga vuxna

I stödgruppsverksamheten vill vi skapa en trevlig och välkomnande miljö där barn och ungdomar ska känna sig hemma med stöd och hjälp från trygga vuxna. Vi erbjuder även praktisk hjälp med till exempel läxor, besök till myndigheter eller enskilda samtal. Vi vill ta barns och ungdomars röster på allvar och låta gruppen få bli deras där de får vara delaktiga och påverka.

 

Träffa andra i liknande situation

I stödgrupperna vill vi att barn och ungdomar ska få upptäcka att de inte är ensamma och få en chans att prata, dela, tankar och känslor med andra i liknande situation. Vi vill att alla som kommer ska känna sig värdefulla och tillsammans med andra få hjälp och stöd.

 


Härliga och roliga minnen

En viktig del i verksamheten är att vi vill skapa glada och roliga minnen. Vi fikar, pratar, lär oss om viktiga saker, gör övningar och planerar för olika aktiviteter. Under högtider och vissa lovdagar kan vi hitta på något extra roligt tillsammans. Allt som erbjuds är kostnadsfritt!

 

 

Hur funkar det?

Våra grupper är inte tidsbegränsade så det finns därmed inte någon start eller avslut för varje grupp. När ett barn eller ungdom kommer in i en grupp får barnet/ungdomen vara med i gruppen så länge barnet/ungdomen vill. För att vara med i en grupp tar du kontakt med Simon Gren så får ni mer information om hur verksamheten funkar och hur allt fungerar.

Tider för grupperna:

Stödgrupp för barn 10-12 år: Varje tisdag med drop-in från skolavslut till kl. 17

Stödgrupp för ungdomar 13-16 år: Varje torsdag med drop-in från skolavslut till kl. 18.

Plats: Grindstugan, Tullgatan 36, Borgholm.

Simon Gren
Enhetschef öppen verksamhet
Hela människan Borgholm
Telefon: 0706713976
Epost: simon.gren@helamanniskan.se