Vad gör Hela människan Boden?


2020 firar Ria Oasen 40 år i Boden, den 16 maj 1980 hölls det första konstituerande styrelsemötet i församlingsgården i Boden. Under dessa fyrtio år har vi haft en något varierande verksamhet, men basen som består i att servera frukost och lunch till människor som lever i olika former av utsatthet har gått som en röd tråd genom dessa år. Sedan slutet av 90-talet heter vi Hela människan Boden, även om vi för Bodensaren är mest kända under vårt gamla namn.

I verksamhetsberättelsen för 1980 står att läsa:

”Under öppettiderna är det viktigt att det finns frivilliga medarbetare på RIA, och för närvarande har ett fyrtiotal personer anmält sig intresserade av att hjälpa till. Fler medarbetare behövs dock. De frivilliga medarbetarna har varit uppdelade i fasta ekumeniska grupper, där var grupp har sin bestämda dag att ansvara för. Besöksfrekvensen under de tre månader RIA haft öppet har varierat … Summa besök under den tid RIA varit öppet är 350. Under hela julaftonen fanns sammanlagt ca 80 besökare och frivilliga medarbetare på RIA, och dagen förflöt i varm och god anda.

Slutord i 1980 års verksamhetsberättelse

RIAs uppgift är i huvudsak att hjälpa och stödja människor med missbruks- och andra problem. Detta är ingen lätt uppgift, men inom ledningen för RIA ser vi ändå framåt med stor frimodighet. Vårt arbete måste ses på mycket lång sikt, och vi kan inte vänta några snabba resultat, utan måste arbeta med mycket stort tålamod, i människokärlekens och Kristi egen anda.”

Nu snart 40 år senare håller vi fortfarande på att med kärlek, tålamod och uthållighet verka för våra gästers bästa. Under dessa 40 år har vi haft ca 120 000 gäster, serverat åtminstone 80 000 luncher och genomfört mängder med aktiviteter som fjällresor både sommar och vinter, studiecirklar, studiebesök, hembesök, rådgivning och sportevenemang för att nämna några.

När vi tittar tillbaka på 2019 kan vi konstatera att vi har:

  • serverat ca 800 frukostar och
  • ca 2350 luncher
  • haft ca 2650 gäster
  • delat ut kläder vid ca 160 tillfällen
  • gjort 20 hembesök
  • hållit ca 50 individuella samtal
  • haft volontärer hos oss under ca 550 timmar