Kontakta oss


Hela Människan Boden

Hela Människan Boden
Snorres gränd 4
961 32 Boden

Telefon: 070-291 39 82
E-post: boden@helamanniskan.se

Verksamhetsledare

Johan Blomqvist, vikarierande verksamhetsledare
Telefon: 073 681 89 13
E-post: johan.blomqvist@helamanniskan.se