Hur hanterar Hela människan Boden Covid-19


Till oss kommer människor som längtar efter gemenskap, efter att tillhöra. De möts hos oss, hänger ett tag, och vandrar vidare i sin dag. När våra gäster är här har vi skapat förutsättningar som gör att vi kan följa folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Är du sjuk eller har symptom – stanna hemma!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Om någon gäst eller medarbetare insjuknar i den lokal som Hela människan bedriver sin verksamhet i, finns en handlingsplan för hur man hanterar detta. Handlingsplanen går i stora drag ut på att isolera den sjuke gästen i ett enskilt rum och kontakta sjukvården om behov finns. Insjuknar en anställd isoleras denne i enskilt rum eller om möjligt sänds hem.

Via vår hemsida kan du se Hela människans åtgärder. Vi uppdaterar hemsidan när vi har ny information:
www.helamanniskan.se/corona