Förändring – vi flyttar i december


I december månad flyttar Hela människan Boden sin verksamhet till Johanneskyrkan Bodens lokaler på Sveafältet.

Efter många år på Ringvägen 4 är det nu äntligen dags att uppgradera sig och få större och mer ändamålsenliga lokaler. ”De nya lokalerna ger större möjligheter för utveckling av vår verksamhet och vi kommer kunna betjäna betydligt fler gäster”, säger verksamhetsledare Johan Öqvist. Även den second hand vi driver (allt vi får skänkt till oss, skänker vi vidare) kommer att få bättre förutsättningar att nå ut till befintliga och nya målgrupper.

Johanneskyrkan välkomnar sina nya hyresgäster med stor och öppen famn och församlingen gläds åt möjligheten att få stödja Hela människans verksamhet och dess gäster. Som församling har vi ett uppdrag att arbeta för jämlikhet och mot orättvisa och att stå på de förtrycktas sida”, säger diakon och föreståndare Åsa Öqvist. ”Vi vill, liksom Hela människan säger i sin värdegrund, möta människor i ögonhöjd och arbeta med och mot att människor är fast i någon form av utsatthet och utanförskap.” Johanneskyrkan ser att tillsammans med Hela människan kan man nå nya målgrupper och möta fler behov hos människor i Boden.

Johanneskyrkan och Hela människan kommer att driva vidare sina respektive verksamheter och kommer fortsatt vara två separata enheter men kommer att verka i och dela samma lokaler. Båda parterna ser fördelar med att verka under samma tak och framtiden får utvisa i vilken grad man organiserar sig för att möta gemensamma behov och aktiviteter. I avtalet som reglerar nyttjanderätten kan man läsa att man har en gemensam intention och ett ömsesidigt beroende av varandra, en vilja att på kristen grund samverka för medmänniskor i Bodens kommun.

Samtliga medarbetare på och huvudmän till Hela människan, Johanneskyrkan Bodens församling och Equmeniakyrkan region Nord stöttar aktivt detta nya initiativ som nu tas för att skapa en ny, större och mer inkluderande mötesplats på Sveafältet.

Pressinformation