Jenniy Ekman Karlsson

HR, organisations- och GS-stöd

Telefon: 076-785 21 91

E-post:

Jenniy arbetar för Hela Människan Sverige med HR, organisations- och GS-stöd. Samt med chefs- och ledarskapsutbildningarna och nätverken för chefer, ordförande/styrelse och volontärsamordnarna.

Tillbaka