Jenniy Ekman Karlsson

Administratör

Telefon: 076-785 21 91

E-post:

Jenniy arbetar för Hela Människan Sverige med HR, generalsekreterar- och organisationsstöd. Samt med chefs- och ledarskapsutbildningarna och nätverken för chefer och ordförande/styrelse.

Tillbaka