Personal


Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 079-073 90 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela Människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela Människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Mimmi Edin

Verksamhetsutveckling

Telefon: 076-052 19 57

E-post:

Mimmi arbetar för Hela Människan Sverige med bland annat chefs- och ledarskapsutbildningarna och nätverken för chefer, ordförande/styrelse och volontärsamordnarna.

Christine Jomansson

Verksamhetsutveckling

Telefon: 070-831 28 83 - SJUKSKRIVEN

E-post:

Christine arbetar för Hela Människan Sverige med administration av chefs och ledarskapsutbildningarna och med support för verksamheterna gällande praktiska frågor. OBS! Christine är sjukskriven så skicka ett mail till info@helamannsiskan.se med dina frågor.