Personal


Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 079-073 90 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela Människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela Människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Jenniy Ekman Karlsson

Administratör

Telefon: 076-785 21 91

E-post:

Jenniy arbetar för Hela Människan Sverige med HR, generalsekreterar- och organisationsstöd. Samt med chefs- och ledarskapsutbildningarna och nätverken för chefer och ordförande/styrelse.

Mimmi Edin

Organisations- och ledarskapsutvecklare

Telefon: 076-052 19 57 Sjukskrivet tillsvidare

E-post:

Mimmi arbetar för Hela Människan Sverige med organisationsutveckling. Hon är ansvarig för alla nätverk som finns inom organisationen samt chefs- och ledarskapsutbildningarna.