Personal


Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 079-073 90 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela Människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela Människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Jenniy Ekman Karlsson

HR, organisations- och GS-stöd

Telefon: 076-785 21 91

E-post:

Jenniy arbetar för Hela Människan Sverige med HR, organisations- och GS-stöd. Samt med chefs- och ledarskapsutbildningarna och nätverken för chefer och ordförande/styrelse.

Mimmi Edin

Verksamhetsutveckling

Telefon: 076-052 19 57

E-post:

Mimmi arbetar för Hela Människan Sverige med bland annat chefs- och ledarskapsutbildningarna och nätverken för chefer, ordförande/styrelse och volontärsamordnarna.

Gunnar Dahlqvist

Projektledare

Telefon: 070-880 67 48

E-post:

Gunnar arbetar för Hela Människan Sverige som projektledare för matsvinnsarbetet inom organisationen. Han är också verksamhetschef för Hela Människan Jönköping, där de bl.a. driver en social matbutik, Dela-butiken.