Ledarutbildning Lina och Linus stödgrupp – Fulltecknad


Utbildningen är fulltecknad! Ny utbildning ges våren 2024!

Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?

Hela Människan har sedan mitten av 1990-talet varit med och gett stöd till barn som lever i utsatta livssituationer. I början av 2000-talet togs materialet Linus fram för att starta stödgrupper för barn som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblematik.

Med avstamp i Linus har Hela Människan nu tagit fram metodmaterialet Lina och Linus som vänder sig till barn som lever i familjer med olika krångel och trassel. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller annan form av problematik som gör att barnens rätt att vara barn begränsats.

För barn som lever i en familj med krångel och trassel kan det kännas skönt att möta andra barn som delar samma erfarenhet av livet. De kan känna igen sig i varandra och på så sätt se att de inte är ensamma om sina upplevelser. syftet med Lina och Linus är att förmedla en ökad självkänsla och att lasta av den skuld barnen ofta känner för det krångel och trassel som finns i familjen. Genom lek, övningar och samtal får barnen hjälp att bearbeta sina erfarenheter.

Lina och Linus är upplagt för tio träffar med ett tema för varje tillfälle. Exempel på tema: Känslor, Min familj, Jag duger som jag är, Krångel och trassel och Det är inte mitt fel. För att möjliggöra så stor trygghet som möjligt i gruppen följer alla tematräffar samma struktur.

Metodmaterialet Lina och Linus består av ett ledarhäfte som kompletteras med nätbaserat fördjupningsmaterial.

Nu erbjuder vi en utbildning som ger en god grund för att starta stödgrupper för barn samt att använda sig av vårt pedagogiska material Lina och Linus.

I kursen får ledaren en god grund i att själv starta och leda stödgrupp för barn mellan 6-12 år. Ämnen som bl.a bearbetas är individ, grupp, ledarroll, barnperspektiv och samtal med barn. Stort fokus läggs på stödgruppsarbetets olika delar, exempelvis etablering och praktiskt genomförande.

Utbildningen vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp stödgrupper för barn. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor, andra organisationer och föreningar, eller inom kommun och landsting.

För mer information och frågor kontakta Marie Zingmark Huld
marie.zingmark.huld@helamanniskan.se