Hela Människans årsstämma 2023


Hela Människan möts till stämma vartannat år. Vid stämman, som förbereds genom beredningsmöten, beslutas om ledamöter till Hela Människan Sveriges styrelse, verksamhetsinriktning samt en rambudget. Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för åren 2021 och 2022 redovisas.

Hela Människans stämma är ett viktigt tillfälle för avstämning, inspiration och beslut. Stämman 2023 kommer hållas i Stockholm i Norrmalmskyrkan kl. 10.00-16.00 fredagen den 12 maj. Incheckning sker från kl. 09.30, lunch och fika ingår.

Sista anmälningsdag är 10 april 2023

Klicka här för att anmäla dig