Hela Människans årsstämma 2021


Hela Människan möts till stämma vartannat år. Vid stämman, som förbereds genom beredningsmöten, beslutas om ledamöter till Hela Människan Sveriges styrelse, verksamhetsinriktning samt en rambudget. Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för åren 2019 och 2020 redovisas.

Hela Människans stämma är ett viktigt tillfälle för avstämning, inspiration och beslut. Stämman 2021 kommer hållas helt digitalt kl. 09.00-12.00 fredagen den 7 maj. Incheckning sker från kl. 08.30

OBS! Anmälningsmöjligheten via denna sida till stämman har gått ut. Skicka ett mail till jenniy.ekman@helamanniskan.se om du vill delta på årsstämman.