Hela Människans årsstämma 2021


Hela Människan möts till stämma vartannat år. Vid stämman, som förbereds genom beredningsmöten, beslutas om ledamöter till Hela Människan Sveriges styrelse, verksamhetsinriktning samt en rambudget. Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för åren 2019 och 2020 redovisas.

Hela Människans stämma är ett viktigt tillfälle för avstämning, inspiration och beslut. Stämman 2021 kommer hållas helt digitalt kl. 09.00-12.00 fredagen den 7 maj. Incheckning sker från kl. 08.30

OBS! Om du sitter i styrelsen för en lokal enhet representerar du enheten och ska då skriva in enhetens namn.

Om du anmäler dig efter den 31 mars kan vi inte garantera att du får handlingarna i tid enligt våra stadgar.


Hela Människans digitala årsstämma 2021