Utbildningar


Hela Människans årsstämma 2023

Stockholm - 12 maj, 2023

Hela Människan möts till stämma vartannat år. Vid stämman, som förbereds genom beredningsmöten, beslutas om ledamöter till Hela Människan Sveriges styrelse, verksamhetsinriktning samt en rambudget. Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för åren 2021 och […]