Samverkan mot trafficking


Samverkan mot trafficking

År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot Trafficking – ett unikt samarbete där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår. Samarbetet pågick under tre år.