Tidigare projekt


framSTEG

Motivation. Utveckling. Arbetsliv.

Hela Människan arbetar i verksamheten framSTEG med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Målet för arbetet är att minska utanförskapet och att öka andelen ungdomar i arbete eller studier. I verksamheten arbetar man efter en pedagogiskmodell som bygger på arbete i grupp samt individuella coachningssamtal.

Samverkan mot trafficking

År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot Trafficking – ett unikt samarbete där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår. Samarbetet pågick under tre år.