Nationell verksamhet


Familjearbete

Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter – barn, ungdomar och vuxna.

Samverkan med Kriminalvården

Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen.

Suntprat

Suntprat är Hela Människan och Equmenias gemensamma projekt som syftar till att förebygga beroende.
Det vill vi göra genom ett förtroendeskapande arbete bland unga.

Äldres hälsa och alkohol

Äldre är den enda åldersgrupp där alkoholkonsumtionen ökat de senaste decennierna. Konsekvenser har visat sig i både riskbruk, missbruk och beroende, samt i antalet vårdade och döda på grund av alkoholrelaterad diagnos. Som befolkningsutvecklingen ser ut, med en växande andel äldre, finns all anledning att ta detta på allvar.