Av: daniel


Hela Människan Sveriges verksamhetsberättelse är ute!

Över 173 000 måltider, över 300 000 besök, nästan 70 000 matkassar – Vad är det? Jo en del av den verksamhet som Hela Människan bedrev under förra året. Nu har Hela Människan Sveriges verksamhetsberättelse kommit och där kan du läsa mer om vad Sverigeenheten gör för att stötta och vara en samlande kraft för hela organisationen.