Ny medarbetare till God man & Förvaltarenheten i Jönköping

Hela Människan Jönköping arbetar på uppdrag av Jönköpings kommuns Överförmyndarnämnd med god man och förvaltaruppdrag sedan år 2008.

Enheten består idag av tre medarbetare samt ledningsfunktion. Enheten ansvarar tillsammans för cirka 40 huvudmän. Tjänsten avser ersättning vid pensionsavgång och är en tillsvidaretjänst som inleds med provtjänstgöring.

Som god man/förvaltare är du anställd av Hela Människan Jönköping. Vi är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och omfattas av kollektivavtal med Vision.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att som god man eller förvaltare ansvara för huvudmännens egendom, bevaka deras rättigheter och stödja i olika vardagliga sammanhang.

Uppdragen grundar sig i beslut från tingsrätten och du är juridiskt ansvarig i dina ärenden.

Till hjälp i arbetet har du förutom kollegor, Hela Människans organisation och ledningsfunktion samt överförmyndarnämndens kansli. Utbildning sker internt samt vidareutbildning via kurser m.m.

Tillfälligt deltagande i andra av organisationens arbetsuppgifter kan förekomma. Exempel på sådant är verksamhetsberedskap under semesterperiod, ekonomitransaktioner, transporter och individstödsinsatser kopplade till omsorgsverksamheten.

Arbetstider är huvudsakligen kontorstid med stor möjlighet till egenansvar avseende arbetsplaneringen.

Kvalifikationer.
Vi förutsätter att du som söker delar Hela Människans värdegrund. Att du kan arbeta självständigt är av största vikt och att du tycker om att tillsammans med individer som har olika former av funktionsnedsättningar hitta framkomliga vägar i vardagen.

Din teoretiska grund bör finnas inom eftergymnasial utbildning i ämnen rörande beteendevetenskap eller ekonomi. Oavsett bakgrund gäller god hand med siffror, redovisning såväl skriftligt som siffermässigt samt stor glädje i att hjälpa människor. Erfarenhet är en merit. Körkort B erfordras.

Utdrag ur brottsregistret kommer att efterfrågas.

Frågor besvaras av
Verksamhetschef Gunnar Dahlqvist, tel. 070-880 67 48.
God man/förvaltare Roger Svensson tel. 070-846 17 66.

Ansökan med CV och personligt brev skickas SENAST 2021-04-25 till:

gunnar.dahlqvist@helamanniskan.se

Ansökningar kommer att prövas löpande. Tillsättning/förlängd ansökningstid meddelas via vår hemsida.