Här blir man behandlad som en människa!

Vi har besökt Hela Människan Ria Enköping och träffat Mats Sincek som tycker han blir behandlad som en människa på läkarmottagningen som finns där. När han sökt vård på andra inrättningar har han upplevt sig dåligt behandlad.