Volontärsatsning inom Hela Människan

När pandemin slog till i vårt land drabbades många av våra lokala enheter hårt, inte minst märktes det genom att de flesta av volontärerna var 70+ och tvingades stanna hemma. Våra verksamheter har tagit sig igenom en tid med hög arbetsbelastning för de anställda i personalen då få volontärer har kunnat vara på plats och hjälpa till.

Hela Människan har nu fått bidrag från MUCF för att genomföra en volontärsatsning under hösten 2020 och därmed har ett 30-tal av våra enheter nu fått möjlighet att anställa en volontärsamordnare för att stärka upp och utveckla volontärskapet inom den lokala verksamheten. Med hjälp av Volontärbyrån kommer dessa samordnare få utbildning, coachning och verktyg för att arbeta med rekrytering av nya yngre volontärer men också att behålla och vårda de frivilliga vi redan har. Alla volontärer behövs i våra verksamheter, ung som gammal.

Känner du att ett volontärskap inom Hela Människan vore något för dig?

Välkommen att höra av dig till volontar@helamanniskan.se så kopplar vi ihop dig med den verksamhet du bor närmast, vi finns ju på drygt 60 platser i landet. Vill du kontakta din lokal enhet direkt hittar du alla här, lokala verksamheter. Vi behöver olika typer av volontärer – allt från att bre mackor och koka kaffe till att bidra med kunskap i juridik och ekonomi. Du kan också bli volontär på distans.

Tveka inte om detta är något som ditt hjärta ropar ja till!