Från vänster: Ylva Darnald och Ulla Jansson.
Staffan Lundin är konsulent fokuserad på arbetsinriktad rehabilitering.
- Vi hade invigning den 12 maj. Corona till trots hade vi många kunder den dagen, säger Ylva Darnald som är verksamhetsansvarig för socialt företagande och arbetsinriktad rehabilitering hos Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem.
Ulla Jansson, Butikssamordnare.
Second Hand butiken i Tumba, ligger på Gröndalsvägen 20 B.
Second Hand butiken i Tumba, ligger på Gröndalsvägen 20 B.
Nytt omklädningsrum för deltagare i butiken i Tumba.
Stort sortiment av fina kläder i Tumbabutiken.
Mängder av billiga bra böcker.
Till caféet finns även en fin uteservering.
Till caféet finns även en fin uteservering.
Café-disken.
Sorteringen.
Sorteringen.
Höglagret i Tullinge.
Lastbilen utanför höglagret i Tullinge.
Lastbilen utanför höglagret i Tullinge.
Info om några av sommarens aktiviteter.

Upp till 155 deltagare i Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salems sociala företagande!

Vi har besökt den nyrenoverade Second Hand butiken i Tumba för att få lära mer om hur de arbetar med att skapa meningsfulla sammanhang för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Du kan nästan spegla dig i det nylagda golvet på den Second Hand butik som Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem driver i Stockholmsförorten Tumba (Gröndalsvägen 20 B). Här finns allt mellan himmel och jord (nästan) till mycket bra priser. Du kan alltså göra din plånbok en tjänst, men även bidra till att minska trycket på miljön. Men framförallt bidrar du till att många människor får en meningsfull sysselsättning och en arbetsplats att gå till varje arbetsdag.

  • Vi hade invigning den 12 maj. Corona till trots hade vi många kunder den dagen, säger Ylva Darnald som är verksamhetsansvarig för socialt företagande och arbetsinriktad rehabilitering hos Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem.

Förutom butiken i Tumba, finns det även en butik i Stuvsta (Stationsvägen 25) samt ett 900 kvm stort höglager i Tullinge, som servar de två butikerna med varor. Totalt är det sociala förtagandet en stor verksamhet med ett tjugotal anställda och mer än fem miljoner i omsättning under förra året.

Corona påverkar både negativt och positivt
Ulla Jansson, Butikssamordnare, berättar att en positiv utveckling av Corona är att många har valt att städa ur sina garage och förråd, vilket har gjort att verksamheten har fått ovanligt mycket gåvor under våren:

  • Just nu har vi egentligen fullt av det mesta, vi skulle dock behöva mer barnkläder, speciellt sådant som säljer till sommaren. Vi hade dock en nedgång i vår försäljning i början av Corona-epidemin, då vi tappade ungefär hälften av försäljningen. Nu är vi uppe på cirka 75 % jämfört med en normalnivå.

Ylva fortsätter att berätta att målet med det sociala förtagandet är framförallt för att ge människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden en språngbräda till ett arbete. Ett annat mål är också att generera vinst så att Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salems övriga sociala arbete kan bedrivas, exempelvis öppna verksamheten Riagården:

  • Sen ser vi också våra butiker som mötesplatser för anställda, deltagare i arbetsträningen och kunder.

Goda relationer med Arbetsförmedlingen
Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem har möjlighet att ta emot 155 personer i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning, just nu är cirka 120 personer inskrivna här. (Se faktaruta om arbetsträning).

  • Det kan handla om allt från någon timme per dag till heltid som våra deltagare finns hos oss. Även hur länge de blir kvar hos oss varierar, oftast är det en kortare insats under max ett halvår, berättar Staffan Lundin som är konsulent fokuserad på arbetsinriktad rehabilitering.

Staffan berättar att de har blivit tvungna att tänka nytt efter att Arbetsförmedlingen har omorganiserat sin verksamhet. Under förra året märkte Staffan av att strömmen av deltagare minskade och därför tog han fram en metod som har gett resultat:

  • När vi fick allt färre deltagare föreslog jag ett arbetssätt som innebär att enbart jag har kontakten med Arbetsförmedlingen och från Arbetsförmedlingens sida har jag kontakt med enbart två personer. Sen tar vi hand om en del av det administrativa som egentligen ska skötas av dem, men som inte hinns med. För oss fungerar det mycket bra, då mycket av vår tid tidigare gick ut på att hitta och kontakta rätt handledare hos Arbetsförmedlingen. Nu kan vi lägga värdefull tid på annat istället.

Nu har Staffan i princip daglig kontakt med handläggarna på Arbetsförmedlingen och han är mycket nöjd med hur samarbete fungerar. Samtalen kan handla om nya deltagare eller olika situationer som behöver lösas kring dem som är inskrivna hos Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem. Det kan också handla om att våga ställa krav och visa tuff kärlek:

  • Människor är olika och så är också hur vi arbetar med motivation hos individerna som kommer till oss. Alla har blivit hänvisade till oss eftersom de har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen länge. Det betyder att motivation kan vara på topp, men också det motsatta. Då får vi arbeta med att försöka motivera dem för att få dem förstå hur viktigt det är med att tillhöra en arbetsgemenskap. De flesta vi möter mår betydligt bättre när de har varit hos oss ett tag. Det kan handla om att man börjar träna på sin svenska igen, får bättre självförtroende och självkänsla samt ett sammanhang, en gemenskap att gå till.

KASAM
Staffan berättar att arbetet är inspirerat av KASAM* som i stora drag går ut på att göra situationen eller sammanhanget begripligt och värdefullt. I möjligaste mån försöker Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem individanpassa så mycket det går och oftast går det bra, då det sociala företagande ger många möjligheter, kassa, plocka upp saker i butiken, transport, lagerarbete, laga inkomna prylar och så vidare.

I de få fall när deltagarnas motivation är för låg, eller att de helt enkelt utan anledning inte dyker upp kan det bli konsekvenser. All otillåten frånvaro meddelas till Arbetsförmedlingen och kan innebära att personen i fråga förlorar sin ersättning.

  • Ibland förstår inte deltagaren varför de måste vara hos oss. De kanske har en hög utbildning eller har arbetat inom en helt annan bransch tidigare. Vi försöker få dem att förstå, men när det inte går och de uteblir måste vi rapportera det till Arbetsförmedlingen, förklarar Staffan Lundin.

Omfångsrik verksamhet
Som Hela Människans största verksamhet så har Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem en omfångsrik palett av verksamhet och insatser förutom det sociala företagandet.

Dels håller man på att planera för en matbutik som säljer matsvinn till låga priser för dem som lever i en utsatt ekonomisk situation. Det kan handla om utrangerad mat, eller mat med kort hållbarhet.

Verksamheten har också satsat på punktinsatser som att lära vuxna att simma eller cykla och just cykelskolan drar igång under sommaren 2020 i samarbete med SFI och med stöd av Cykelfrämjandet. Man har också sommarutflykter med ensamstående föräldrar till barn i åldern 3-13 år, handling till riskgrupper (Corona) i samarbete med Svenska kyrkan och mycket annat.

Läs mer om Hela Människan Huddinge – Botkyrka- Salems verksamhet på: www.helamanniskan.se/hbs

Text och foto: Daniel Ryderholm

* Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska ”a Sense of Coherence”, SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Detta innebär att människor kan anses ha god hälsa trots att de är exempelvis fysiskt sjuka.[1]

KASAM består av tre delar; upplevelsen av fenomen i psyket likväl som i den yttre världen (begriplighet), att de resurser som krävs för dessa fenomen finns tillgängliga (hanterbarhet), samt delaktighet i livets utmaningar (meningsfullhet).

Källa: Wikipedia