Hela Människan får drygt 2,5 miljoner från Radiohjälpens nationella insamling – Coronarespons!

Hela Människan har beviljats 2 592 750 kr från Radiohjälpens nationella insamling – Coronarespons. Medlen kommer användas till sociala stödinsatser för mat till utsatta, minska isolering och för att minska smittspridning bland besökare på tio av Hela Människans lokala enheter.

Bland de lokala enheterna hittar vi exempelvis Hela Människan Stockholms län och Hela Människan Jönköping.

Vilka stödinsatser som utförs är olika på de olika platserna. Bland annat handlar det om:

  • Servering av mat flyttas utomhus för att minska smittspridning.
  • Dela ut matlådor för att täcka behovet av flera mål mat om dagen.
  • Hemleverans av mat till besökare på öppen verksamhet som tillhör riskgruppen.
  • Hemkörning av mat och mediciner till äldre människor i isolering.
  • Kunna ringa ensamma, digitala stöd som minskar isolering.
  • Stödinsatser för information kring Corona för dem som saknar mobiltelefon och dator.
  • Utdelning av hygienartiklar och exempelvis våtservetter.
  • Olika stödinsatser för barnfamiljer i utsatthet, exempelvis utflykter för några familjer i taget.
  • Kunna isolera sjuka hemlösa på härbärgen och andra insatser för att minska smittspridning, exempelvis inköp av skyddsutrustning.