Hela Människan och Equmenias gemensamma projekt Suntprat Tweens har beviljats ett stipendium på 60 000 kr av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Suntprat Tweens vill prata öppet med 9-12-åringar, tweens på tröskeln till tonåren, så att de kan stärkas i självkänsla, tänka efter vad som känns rätt, stå emot grupptryck och säga nej till alkohol och droger samt göra kloka val för att minska deras sårbarhet i den digitala världen.

Med hjälp av stipendiet kommer vi ta fram metoder och material som kan användas i åldrarna 9-12. Materialet och metoderna syftar till att lära barnen att reflektera och stärka självkänsla och självförtroende så att de tänker efter vad som är rätt och får träning och redskap för att våga stå för sina värderingar när de utsätts för påtryckningar. Vi planerar även för att ta fram och hålla ledarutbildningar för att ledare ska ha kunskap och metoder och känna sig trygga i att lyfta samtal som ibland kan vara svåra.

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar för att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga genom att bland annat stötta lokala projekt som främjar verksamhet för barn och unga. Se även: www.ideerforlivet.se