Diakonifokus 2020-2021

Under förra vecka släppte Sveriges kristna råd, SKR, materialet för Diakonifokus 2020-2021 där temat är ensamhet. Coronavirsuets spridning och därmed isoleringen av många och då framförallt äldre gör materialet högaktuellt.

SKR tar vartannat år fram ett nytt diakonalt material utifrån ett aktuellt tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins månad). Det är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och organisationer som sätter fokus på en angelägen diakonal fråga.
För material och mer information kring årets tema klicka här.