SKR utlyser bön med anledning av Corona-viruset

Sveriges kristna råd - SKR, uppmanar Sveriges kyrkor, församlingar och enskilda att be för situationen i Sverige och världen utifrån Corona-virusets inverkan på individer och samhälle.

– Vi tror på bönens kraft, låt oss be om kraft och särskild vishet, särskilt för dem som leder vårt land i denna utmanande tid, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Bön hjälper oss att hålla samman som medmänniskor och visar på hoppet i vår tro i en svår situation, fortsätter Karin Wiborn.

Bönen kan bes i gudstjänster, i mindre gemenskaper och enskilt.

Bön:
Mars 2020

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt.
Läs mer om SKR på deras hemsida, www.skr.org