Hur hanterar Hela Människan Coronaviruset?

Många av våra lokala verksamheter besöks av människor i olika utsatta livssituationer, det kan handla om människor i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa med mera.

Är du sjuk eller har symptom – stanna hemma!
Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla med symtom från luftvägarna, även milda symtom, att avstå från sociala kontakter och inte vistas i miljöer där man riskerar att smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Om någon gäst eller medarbetare insjuknar i den lokal som Hela Människan bedriver sin verksamhet i, finns en handlingsplan för hur man hanterar detta. Handlingsplanen går i stora drag ut på att isolera den sjuke gästen i ett enskilt rum och kontakta sjukvården om behov finns. Insjuknar en anställd isoleras denne i enskilt rum eller om möjligt sänds hem.

Via vår hemsida kan du se Hela Människans åtgärder. Vi uppdaterar hemsidan när vi har ny information:
www.helamanniskan.se/corona