Hela Människan 100 år! 

Den 16 mars 1920 lades första byggstenen för den organisation som sedan i slutet av 1900-talet heter Hela Människan*. Idag finns vi på drygt 60 platser i Sverige och verksamhet som bedrivs är mångfacetterad och anpassad utifrån lokala behov.

Hela Människan är en ideell organisation som sedan 99 år haft fokus på människor i utsatt livssituation och deras behov. Vi vill med vår verksamhet minska segregationen i samhället, bejaka det friska och fungerande hos varje människa och bidra till upplevelser av sammanhang och meningsfullhet. Till organisationens öppna dagverksamheter (ofta kallade Ria) och härbärgen kommer varje dag ca tusen människor för att få mat, rena kläder och annat stöd för en ökad självkänsla och bättre fungerande vardag – inte minst viktigt är att erbjuda och dela gemenskap.

Hela Människan ser också nya behovsområden som en utbredd ensamhet och fattigdom hos äldre och anar ett stort mörkertal gällande detsamma hos ensamstående föräldrar, särskilt mammor. Bland Hela Människans verksamheter hittar vi också barn- och ungdomsarbete, arbete med människor i hemlöshet, risk- eller missbruk, psykisk ohälsa eller andra utsatta livssituationer. I en verksamhet fokuserar vi helt på arbete mot människohandel. Vi bedriver också arbetsintegrerade arbete genom våra 15 second hand-butiker.

Varmt välkommen till Hela Människan – tillsammans för minst 100 år till! ❤️❤️❤️

*Vill du läsa mer om Hela Människans historia hittar du information här:  http://helamanniskan.se/vilka-ar-vi/historia/