Sagomuseet i Ljungby.
Utflyktsbussen.
- Idag (9 december) åker vi till Sagomuseet i Ljungby, begravningsmuseet i samma stad samt Annelundskyrkan där Ljungbykonstnären Sven Ljungberg har målat kyrkoväggarna, säger Sara Marklund som arbetar som diakon på Diakonicentrum.
- Även om de flesta som kommer till oss, gör det på grund av ensamhet, kan vi se att missbruk av narkotikaklassade tabletter verkar öka, likaså ökar den psykiska ohälsan. Det är inget unikt för Växjö utan framförallt den psykiska ohälsa ökar över hela landet, beskriver verksamhetschef Fredrik Lindgren.
Växjö Diakonicentrums verksamhetschef Fredrik Lindgren.
Bussresenärer.
Frukosten.
Frukt på frukostbordet.
Det finns en hylla med färskvaror med kort datum som besökare får hämta ifrån.
Produkter för matkassarna.
Produkter för matkassarna.
I Annelundskyrkan där Ljungbykonstnären Sven Ljungberg har målat kyrkoväggarna.

Utflykt till sagornas värld

I mitten av december (2019) hade Hela Människan verksamheten Växjö Diakonicentrum en utflykt till bland annat Sagomuseet i Ljungby. Vi hängde med på resan och fick träffa människor som tillsammans skapar reseminnen. Vi fick också veta mer om den sociala verksamhet som Diakonicentrum bedriver.

Diakonicentrum eller som de officiellt heter: Växjö Diakonicentrum, är sedan cirka tre år tillbaka en associerad enhet* inom Hela Människan.

Varje vardag kommer cirka 80 personer som lever i en utsatt livssituation för frukost och/eller lunch hos Diakonicentrum. Idag när vi hälsar på stänger man lite tidigare eftersom en utflykt för besökarna står på agendan.

  • Idag (9 december) åker vi till Sagomuseet i Ljungby, begravningsmuseet i samma stad samt Annelundskyrkan där Ljungbykonstnären Sven Ljungberg har målat kyrkoväggarna, säger Sara Marklund som arbetar som diakon på Diakonicentrum.

Resan startade med en gemensam frukost på Diakonicentrum från klockan åtta och sedan gick bussen cirka klockan nio mot Sagomuseet i Ljungby som första anhalt. Normalt tar Diakonicentrum med sig sina besökare på en större utflykt varje vår. I år blev det en extra höstresa då det fanns projektpengar kvar. Utöver detta har man även veckoutflykter varje onsdag under sommaren.

  • På sommaren kan det bli att vi åker och grillar, besöker någon närbelägen kyrka eller hittar på något annat som passar den dagen. Vi har förlängd frukost fram till klockan 11.30 sedan åker vi på utflykten ofta med runt ett femtontal gäster, beskriver Växjö Diakonicentrums verksamhetschef Fredrik Lindgren.

Många av de gäster som besöker Diakonicentrum befinner sig i en utsatt livssituation, det handlar ofta om ensamhet men även fattigdom, arbetslöshet, psykisk ohälsa eller risk- eller missbruk av alkohol eller andra droger förekommer.

  • Även om de flesta som kommer till oss, gör det på grund av ensamhet, kan vi se att missbruk av narkotikaklassade tabletter verkar öka, likaså ökar den psykiska ohälsan. Det är inget unikt för Växjö utan framförallt den psykiska ohälsa ökar över hela landet, beskriver Fredrik Lindgren.

Välmående Växjö men ändå ekonomisk utsatthet
Den ekonomiska utsattheten finns i Växjö, även om regionen i stort är välmående. Varje dag delas ett par matkassar ut och i serveringslokalen finns en gratishylla där man kan hämta överbliven mat med kort datum. Efter ett samtal med någon av Diakonicentrums anställda kan personen få kläder, hygienprodukter och/eller matkasse.

  • Vi har också ett upparbetat samarbete som innebär att diakoner i församlingar runt om i Växjös olika kyrkor kan efter ett samtal skicka behövande hit. Vi på Diakonicentrum hjälper sedan dem med det som har överenskommits, förklarar Sara Marklund.

Över 13 000 luncher på ett år
En annan utgift, som tyvärr en del människor inte har råd med, är just utflykter och resor, därför erbjuds denna utflykt till sagornas land, med en kraftig subvention. För enbart 50 kronor per person ingår, resa, guidning, inträden och lunch. Utöver detta är alltid frukosten på Diakonicentrum gratis och den vällagade lunchen kostar enbart 30 kronor. Att det är populärt visar siffrorna, under år 2018 serverades 13 250 luncher och nästan 10 000 frukostar.

Ensamhet och ekonomisk utsatthet
Under resan vittnar flera medresenärer om den ansträngda livssituation som de befinner sig i.

  • Utan Diakonicentrum vet jag inte vad jag skulle ta mig till. Jag äter frukost här varje vardag, och lunch när jag har pengar. Min pension är så pass låg att det skulle vara svårt för mig att unna mig något annat än mat och hyra, utan den hjälp jag får härifrån. Förutom de utflykter och resor som Diakonicentrum anordnar så har jag inte kunnat unna mig en nöjesresa sen jag slutade arbeta, säger en kvinna som varit pensionär i snart fem år.

En äldre man som idag kämpar med att bli fri från sitt blandmissbruk uppskattar utflykter, frukost, lunch och annan hjälp som erbjuds, men det är bland annat gemenskapen som är mest viktigt:

  • På Diakonicentrum är vi alltid välkomna oavsett hur jag mår eller i vilket ”mood” som jag är i. Här blir jag alltid bemött med stor värme och respekt både av personal och gäster. Det är skillnad från andra ställen i Växjö, där jag upplever att man mest vill att jag ska lämna, säger han.

Många stannar hela dagen
På Diakonicentrum kommer ofta gästerna redan från morgonen och stannar till stängning vid klockan 14.30. Många gäster samtalar, spelar kort eller andra spel under dagen. En kvinna som är med på utflykten som ofta besöker Diakonicentrum nämner också gemenskapen som finns:

  • Sen min man gick bort för några år sedan, har jag känt mig mer ensam. Både att få äta alla måltider själv har varit svårt, när jag har vant mig med att ha min man vid min sida. Här kan jag både vara gäst och samtidigt hjälpa till ibland med olika sysslor. Det blir ett sätt för mig att ge tillbaka, det känns bra och viktigt för mig, beskriver hon.

Ensamhet
Bland de 28 utflyktsdeltagare finns många olika anledningar till att de följde med på utflykten. Gemensamt för de allra flesta är just gemenskapen och den goda stämningen som erbjuds.

  • Våra utflykter fyller framförallt två viktiga syften. Dels att vi i gruppen har gemenskap och äventyr tillsammans. Sen är det andra huvudsyftet att en del av våra gäster inte kommer iväg på någon egen resa eller utflykt. De sitter mycket hemma och har därför inget att prata om när andra personer pratar om sina utflykter och resor. Det kan spä på ensamheten och isoleringen, säger Sara Marklund.

Sara Marklund nämner att i princip alla som besöker Diakonicentrum har ensamheten som det gemensamma:

  • Det spelar ingen roll om du är asylsökande, befinner dig i psykisk ohälsa eller en missbrukssituation. I alla dessa situationer finns det en stor ensamhet och många gånger en stor frustration. Det är tråkigt att vara själv mycket. Det är ännu tråkigare att jämt behöva äta själv. Här finns vi på Diakonicentrum och erbjuder gemenskap på olika sätt.

Även ekonomin finns med på ett hörn:

  • Visst finns den ekonomiska utsattheten, även om inte alla gäster har problem med ekonomin. Här hos oss kan den ekonomiska hjälp vi ger göra skillnad framförallt i en akut situation. Det finns även möjlighet för den som vill att jobba av sin lunch. Det kan handla om att torka bord, moppa golv, städa toaletter eller något annan syssla som gästen utifrån sin förmåga kan utföra för att täcka upp lunchkostnaden, avslutar Sara Marklund.

Text och foto: Daniel Ryderholm

*En associerad enhet inom Hela Människan bedrivs av enbart en huvudman (kyrka/församling), men har i övrigt samverkansavtal med Hela Människan Sverige (riksorganisationen) som i stora delar liknar dem som en vanlig medlem inom Hela Människan har – en vanlig medlem har minst två huvudmän.