Från vänster: Lisbet Flank och Marie Zingmark Huld.

Nystart av Leva – inte bara överleva! Två utbildningsdagar i Örebro (31 mars—1 april)

En stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att har levt eller lever i en familj eller i en miljö med ett negativt livsmönster. Dessa erfarenheter påverkar deras liv idag. Hela Människan har tidigare anordnat Leva – inte bara överleva – utbildningar som är ett pedagogiskt metodmaterial som vänder sig till ledare som vill starta stödgrupper för vuxna med denna bakgrund.

Nu drar vi igång med dessa utbildningar igen:

  • Det känns fantastiskt att kunna erbjuda metodutbildning för vuxenstöd igen. Vi har tagit ett omtag på omkring Hela Människans hela utbildningsprogram och just denna utbildning har många saknat. Det är kul att kunna välkomna intresserade till en tvådagarsutbildning i Örebro, säger Lisbet Flank som tillsammans med Marie Zingmark Huld är ansvarig för Stödgrupps- och familjearbete hos Hela Människan.

Pedagogiken bakom Leva- inte bara överleva

Pedagogiken i materialet bygger på Livsnära pedagogik och lärprocessen kan beskrivas som en spiral som växer och gör den diffusa verklighetsbilden mer begriplig.

Den startar i deltagarnas upplevelse av livet, upplevelsen beskrivs genom olika metoder och övningar som gör den mer begriplig och i sin tur möjlig att förändra.

Läs mer och boka dig på utbildningen här:

http://helamanniskan.se/blog/kurser/metodutbildning-vuxenstod-leva-inte-bara-overleva-2/