F v; Praktikanterna John Engström, Philip Johansson.
F v; Philip Johansson, Peter Jenefeldt & John Engström.
Hela Människan Oskarshamns föreståndare Ulf Ljunggren tillsammans med Anette Roth, som har titeln Enhetschef Missbruk inom Oskarshamns kommun.
Föreståndare Ulf Ljunggren.
Snickeriet.
Hela Människan Oskarshamns föreståndare Ulf Ljunggren tillsammans med Anette Roth, som har titeln Enhetschef Missbruk inom Oskarshamns kommun.
Robin Briddgård (t.v) som tillsammans med Louise Fransson tillverkar betongfigurer.
Robin Briddgård (t.v) som tillsammans med Louise Fransson tillverkar betongfigurer.
Samtalsrum.
Från vänster: Robin Briddgård och Louise Fransson.
Lokalen.
Bakre raden f. v; Gösta Åverling, Peter Jenefeldt, Robin Briddgård & Ulf Ljunggren. Nedre raden f. v; Carina Åverling, Louise Fransson & Ros-Marie Probelius-Seger
Frysen.
Matlåda som delas ut.
Matlåda som delas ut.
Frukostservering.
Betongfigurer.

Ungdomsinriktning i Oskarshamn

Nystartade Hela Människan i Oskarshamn har en öppen verksamhet och har precis dragit igång uppförandet av ett snickeri som ska få ut ungdomar i arbete.

En av Hela Människans yngsta lokala verksamheter är den i Oskarshamn. 1 januari 2019 startade verksamheten och idag har man fem medarbetare på deltid.

  • Vi har precis utökat våra öppettider från fyra till fem vardagar i veckan. Vi har öppet mellan klockan 09.00—11.00 och ofta kommer det 15-20 besökare varje dag för frukost säger föreståndare Ulf Ljunggren.

Utöver att servera frukost delar man ut någonstans mellan 50-80 matpaket per vecka till behövande. Det är överbliven mat från Oskarshamns Folkhögskola som paketeras om i lämpliga matpaket som fryses in.

Tätt och bra samarbete med kommunen
Redan från början bestämde sig kyrkorna som driver verksamheten att de ville ha ett givande samarbete med Oskarshamns kommun:

  • Jag tycker verksamheten har fungerat mycket bra sedan start. Vi har ett treårigt IOP-avtal* och vi har regelbunden uppföljning för att tillsammans förbättra insatserna, säger Anette Roth, som har titeln Enhetschef Missbruk inom Oskarshamns kommun.

Anette Roth berättar att hon uppvaktades av representanter från Hela Människan innan verksamheten drogs igång. Hon och kommunen ser en stor fördel i att ha en ideell organisation att samarbeta med. Enheten för missbruk och beroende har över 100 klienter och en del av dessa är reserverade och vill inte söka hjälp hos socialtjänsten. Att kommunens personal kan ha möten på ”neutral mark” som Hela Människans lokaler är, gör många människor mer lugna. Idag har planerade möten en gång i månaden med Hela Människan. Socialtjänsten möter också upp personer med missbruksproblematik som kanske hellre vill träffas på Hela Människan istället för socialtjänstens kontor.

  • I och med de kontakter som Hela Människan i Oskarshamn har kan vi få till bättre förutsättningar för vissa personer. Bland annat har vi haft kontakt med en yngre person som hamnade i ”fel kretsar”. Utöver de insatser som kommunen erbjöd fick denne person fick hjälp med både kontaktperson och sysselsättning genom Hela Människan. I det här fallet önskade personen en kontaktperson som kunde följa med på den önskade sysselsättningen. Detta går att ansöka inom kommunen, men i detta fall löste det sig i och med samarbetet med Hela Människan, förklarar Anette Roth.

Anette Roth fortsätter att berätta att Oskarshamns kommun har problem med ungdomar som hamnar snett i livet. Det kan vara arbetslöshet, droger, olika diagnoser eller annat som gör att vardagen är problematisk. Hon säger att en del av dessa individer inte vill ha med kommunens socialtjänst att göra, men att genom samarbetet med Hela Människan kan kommunen på något sätt ändå ”fånga” upp personer och erbjuda och/eller se till att de får hjälp. Det finns också ungdomar som fortfarande upplever droger som något spännande och oproblematiskt i livet:

  • De vill inte erkänna att de har problem med alkohol och droger. De säger ofta att de har jobb på gång eller att allt är på väg att lösa sig. Dessa ungdomar är svårast att fånga, det är svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp, förklarar Anette Roth.

Hela Människan i Oskarshamns föreståndare fyller i:

  • Kommunen kan försöka påverka dem de möter att ta emot deras hjälp. Här kan ideella organisationer, så som Hela Människan, motivera till att ha fortlöpande kontakt med kommunen, säger Ulf Ljunggren.

Målgrupp
Målgruppen för Hela Människan i Oskarshamn är framförallt unga människor i olika utsatta livssituationer. Man vill ge möjlighet för ungdomarna att återgå till ett värdigt liv samt ges nycklar och förutsättningar till att kunna bearbeta sin fortsatta livssituation.

  • Vi vill ge dem en plats där de kan växa och mogna som människor. Vi vill också hjälpa dem att stärka sin självbild, självkänsla och självförtroendet. En viktig del i detta är en självständig försörjning. Det är därför vi har dragit igång ett snickeri som ska tillverka bland annat utemöbler, förklarar Ulf Ljunggren.

Snickeriet
Under hösten 2019 har Hela Människan i Oskarshamn letat och hittat en lokal för sin snickeriverkstad. Under vintern har man börjat iordningställa de nya lokalerna.

  • Vi har fått in sponsrade medel via näringslivet som har gått till inköp av en del maskiner och byggnadsmaterial för att iordningställa bland annat toaletter och personalutrymmen, förklarar Ulf Ljunggren.

Han berättar också att de just nu söker medel för att kunna färdigställa lokalerna och anställa en handledare på halvtid och för att köpa in ytterligare maskiner och verktyg som behövs i tillverkningen. Planen är att produktionen ska komma igång till sommaren år 2020.

Genom att erbjuda ungdomar att lära sig rutiner och färdigheter på snickeriet hoppas man kunna slussa ut dem på den reguljära arbetsmarknaden. Vid full drift beräknar man har plats för 5-10 ungdomar åt gången.

  • Trots att vi inte har haft igång Hela Människan i Oskarshamn så länge och dessutom inte startat upp snickeriet ännu, har vi lyckats slussat ut två ungdomar till riktiga anställningar via OSA-anställningar**. När vi får igång snickeriet tror vi att ännu fler kommer ut i riktiga jobb efter att de lagt av med droger och samtidigt jobbat på att komma i tid och med sin arbetsmoral. Vi kommer dessutom att lära dem olika moment som finns inom ett snickeri. Vi har även goda kontakter med Oskarshamns näringsliv, vilket förenklar utslussningen i jobb, förklarar Ulf Ljunggren.

Utflykter och tjejgrupp
Förutom frukosten och det begynnande snickeriet har man ofta utflykter med gästerna. Det kan vara fisketurer, båtutflykt eller någon annan aktivitet som gör att man får vara tillsammans.

Man har även en tjejgrupp med 7-8 deltagare som gör olika kreativa saker tillsammans. De gör bland annat silversmycken och målar betongfigurer.

Framtiden
Hela Människan i Oskarshamn har stora planer för framtiden, förutom att få igång snickeriet hoppas de starta upp flera projekt som leder till att långtidsarbetslösa ungdomar får en sysselsättning och sedan kan slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Text och foto: Daniel Ryderholm