Robin Briddgård.
Från vänster: Robin Briddgård och Louise Fransson.
Frukostservering.
Robin Briddgård (t.v) som tillsammans med Louise Fransson tillverkar betongfigurer.

Kan jag bara hjälpa en ur sitt missbruk är det värt allting!

Robin Briddgård trivs som fisken i vattnet hos Hela Människan i Oskarshamn. Efter mångårigt missbruk och 17 tillfällen i fängelse går han nu på Subutex* för att komma ur missbruket helt.

Robin Briddgård började praktisera hos Hela Människan i Oskarshamn under februari år 2018, en månad senare fick hon en OSA-anställning** på halvtid där:

  • Jag hängde mycket i LP-verksamheten som föregick Hela Människan. Jag gick nog där 8-9 år innan de lade ner. När Hela Människan startade upp sin verksamhet fick jag så småningom börja jobba här. Jag trivs mycket bra.

Robin Briddgård kommer från en trasslig uppväxt som tidigt mynnade ut i ett missbruk. Han hamnade på ett HBV-hem*** när han var 13 år gammal och året efter dog hans mor. Sen blev det fosterhem när han var runt 16-17 år.

Drogerna kom in tidigt i livet
Alkohol och lättare droger kom in tidigt, när han var 14 år började han också med hasch och under gymnasietiden gick det mer och mer över till olika narkotikaklassade piller och amfetamin. Mycket av detta inhandlades via Internet.

  • Jag har även suttit i fängelse vid 17 tillfällen, det har varit bedrägerier, bilstölder och andra saker. Det kunde även vara att jag gjorde brott för att jag var uttråkad på livet. Jag var dock aldrig våldsam under min kriminella tid. På något sätt började jag nästan trivas i fängelset.

Lätt att få tag på droger i fängelserna
Tillgången på droger i fängelserna han var intagen på var i princip fri:

  • Ville du ha droger fanns det alltid någon som kunde förse dig, man betalade genom ciggpaket, tjänster eller vad de för något de ville ha.

Han berättar om att han troligen har ADHD, dock aldrig utredd. För ungefär ett och ett halvt år sedan började dock Robin Briddgård att tröttna på livet som kriminell och missbrukare:

  • Jag minns speciellt en händelse när jag blev rånad av mina ”vänner”. Den händelsen blev på något sätt en vändpunkt och sedan dessa går jag bland annat på Subitex inom ramen för ett LARO-program****. Det gör att jag kan hålla mig ifrån drogerna.

Trivs bra hos Hela Människan i Oskarshamn
Hos Hela Människan i Oskarshamn arbetar han med att servera frukost och att städa och diska efter densamma. Efter lunch arbetar han även på den nyöppnade verkstaden. Där bygger han tillsammans med kollegerna upp verkstaden från grunden, men nya omklädningsrum, personalutrymmen och själva snickeriet.

  • Här försöker jag vara en förebild för dem som vill sluta med drogerna. Kan jag bara hjälpa en ur sitt missbruk är det värt allting.

Robin Briddgård trivs mycket bra hos Hela Människan i Oskarshamn:

  • Jag har fått en rytm här, inte minst sedan jag gick upp från 50 % till 75 % i arbetstid. Nu jobbar jag måndag till fredag vilket känns skönt. Det är kul att vara med i frukostserveringen men också att få vara med i skapandet av snickeriet. Det är kul att se hur det går till att bygga upp ett snickeri från grunden, avslutar Robin Briddgård.

Text och foto: Daniel Ryderholm

 

*Subutex är avsett för behandling av drogmissbrukare som är beroende av opiatdroger (narkotika), som heroin eller morfin, och som gett sitt medgivande till att behandlas mot sitt missbruk. Subutex används för behandling av vuxna och ungdomar över 15 år som även mottar medicinskt, socialt och psykologiskt stöd för sin behandling. Det aktiva innehållsämnet i Subutex binder till opiatreceptorer i hjärnan och minskar avvänjningssymptom för en opioidberoende patient. Subutex minskar även begäret efter opioider. (Källa: FASS).

** Offentligt skyddat arbete, OSA, är en svensk arbetsmarknadsåtgärd avsedd att ge människor med olika grader av funktionsnedsättning (tillika nedsatt arbetsförmåga) möjlighet till anställning med rehabiliterande inslag.  Stöd till arbetsgivarens lönekostnad ska lämnas enligt samma regler som gäller för lönebidrag. (Källa: Wikipedia).

***Ett hem för vård eller boende, i dagligt tal HVB-hem, är ett slags institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan exempelvis inrikta sig på missbruksproblematik eller rikta sig till ensamkommande barn.(Källa: Wikipedia).

**** Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (förkortas LARO) är ett höggradigt evidensbaserat och specialiserat behandlingsprogram för heroin- och opioidberoende. Vid behandlingen används preparat som i likhet med heroin har effekt på opioidtsystemet i hjärnan, men som har lång verkningstid och mindre bieffekter än heroinet. (Källa: Netdoctor)