Lisa, Sara, Annika, Elin och Katrin arbetar här.
Lokalen.
Fasaden.
Lokalen.
Ovanför skänkeshörnan sitter några fina budskapstavlor.
Verksamheten bedrivs utifrån lokalen på Carl Krooks gata 54, centralt i Helsingborg.
Besökstrycket är stort och under år 2018 hade man cirka 15 000 besök och det gick åt cirka 30 000 koppar kaffe.
Dagens lunch.
Goda bullar till gästerna.

I Helsingborg gör man skillnad!

Cirka 50 gäster per dag, de flesta i blandmissbruk eller annan social utsatt livssituation kommer till Hela Människans sociala verksamhet i Helsingborg. Här möts man av gruppaktiviteter, utflykter, spel, samtal och andra insatser som gör skillnad i vardagen för gästerna.

I över 36 år har Hela Människan Helsingborg Ria drivit ett socialt och diakonalt motivationsarbete på kristen grund. Man vänder sig till människor i olika utsatta livssituationer och vill genom arbetet göra skillnad och medverka till ett värdigare livsvillkor.

Efter sommaren (vecka 34, 2019) öppnade lokalerna på Carl Krooks gata 54 igen efter en omfattande renovering. Gästerna möttes av ljusa fina lokaler, med bättre utrymmen för enskilda samtal, personalutrymmet med mera.

15 000 besök per år
Besökstrycket är stort och under år 2018 hade man cirka 15 000 besök och det gick åt cirka 30 000 koppar kaffe.

  • En vanlig dag har vi ofta runt 50 personer på besök. Många kommer redan klockan 07.00 när vi öppnar och köper en frukost för 20 kronor, eller lägger till en femma så får de även lunch, förklarar föreståndare Annika Lübeck Hultman.

Annika berättar att gästerna uppskattar den lugna atmosfären, med tydliga regler och trygghet. Många vittnar om att de uppskattar personalen och de andra gästerna som kommer till den centralt placerade Ria-verksamheten.

  • Vi ser till att gästerna känner sig välkomna här och det grundar sig bland annat i att vi har en trygghet inom personalen, där vi kan vara flexibla och täcka upp för varandra. Ofta vill någon samtala med någon specifik i personalen, då är det viktigt att vi kan varandras uppgifter. Detsamma gäller ju om någon i personalen är sjuk eller ledig från jobbet någon dag, fördjupar Annika Lübeck Hultman.

Många av Hela Människan Helsingborg Rias gäster är inne i ett aktivt blandmissbruk men bland besökarna finns allt från de som kommer för den goda stämningen, ensamma, EU-migranter till dem som befinner sig i hemlöshet och/eller psykisk ohälsa. Ria vill fungera som en positiv förmedlande länk mellan myndigheter och gästerna som är inne i en utsatt livssituation. Genom fika- och lunchgemenskap, musik, sång och andakter skapar man en trevlig miljö. Det finns också möjlighet till dusch och byte av kläder, motiverande gruppverksamheter efter behov.

  • Vi brukar ofta gå ut och gå med gäster i skogen runt Pålsjöskog. Andra gånger kan det bli biobesök eller äta lunch med våra gäster på olika mysiga restauranger. Det är viktigt att få känna sig som en i mängden, förklarar Annika Lübeck Hultman.

Verksamheten har många andra utflykter och aktiviteter med gästerna, under främst vår- och sommarhalvåret, bland annat filmklubb, grillning, bowling, minigolf, teater och rida islandshäst. Under år 2018 visade man bland annat 30 filmer i filmklubben.

Gruppaktiviteter
Genom att erbjuda olika individuella eller gruppaktiviteter skapar man också goda relationer och motiverar till drogfrihet. Bland annat har gästerna gjort armband och nyckelringar som också finns till försäljning i kassan.

Bra samarbete med kommunen och stöttning i olika sammanhang
Många av gästerna har olika behov av stöttning, exempelvis att de har behov av någon som följer med på läkarbesök, psykakuten eller andra ställen.

  • Många upplever att de får ett bättre bemötande om vi är med vid exempelvis läkarbesöket. Det kan också vara bra att ha någon att prata med om det som togs upp vid besöket, säger Annika Lübeck Hultman.

Socialförvaltningen och dess fältassistenter besöker Ria varje torsdag vilket är uppskattat av besökarna. Det är många gånger lättare att mötas på en neutral plats än socialförvaltningens kontor.

  • Vi gör också många hembesök till de av våra gäster som är ensamma och ofta saknar anhöriganknytning, berättar Annika Lübeck Hultman.

Yatsy och andra spel leder till samtal
Yatsy, kortspel och andra spel är något som besökare tillsammans personal ägnar sig åt. Det leder ofta till samtal om väder och vind men även viktigare samtal om livet och dess glädjen och bekymmer.

Stor klädesutdelning tack vare generösa och omtänksamma givare
Vad sägs om 2000 par kalsonger, eller 2500 par strumpor? Det är nämligen en del av de klädesplagg, bröd och annan mat som delades ut under år 2018 till besökarna. Det olika generösa givare som har skänkt och bekostat detta. Även privatpersoner skänker vinterkängor och vinterjackor och andra plagg som behövs för många som befinner sig i hemlöshet eller andra utsatta situationer.

  • Vi får också mycket bröd och annan mat skänkt till oss, detta skänker vi vidare till våra besökare. Det är otroligt uppskattat, säger Annika Lübeck Hultman.

Många av besökarna får också möjlighet att själva eller med teknisk assistans från personalen, betala hyran och andra räkningar via Internet.

Uppsökande verksamhet
Varje tisdagsförmiddag (mellan klockan 10.00-12.00) går en ur personalstyrkan tillsammans med en diakon från Svenska kyrkan Helsingborg en runda runt stan. De besöker platser som presumtiva gäster kan tänkas finnas.

  • Under rundan kan vi träffa nya människor som vi bjuder in till vår verksamhet som behöver någonstans att bara vara och få vara med i en gemenskap utan krav, avslutar Annika Lübeck Hultman.

Text och foto: Daniel Ryderholm