F.V Anders Nilsson, Emma Wirf och Susanne Selander.
Verksamhetschef Anders Nilsson.
F.V Emma Wirf och Susanne Selander.
Verksamheten finns på Warenbergsgatan 12 i Falköping.
Verksamheten finns på Warenbergsgatan 12 i Falköping.
Rialokalen.
Frukostmackor.
Altan.
Altan.
Verksamheten finns på Warenbergsgatan 12 i Falköping.
Verksamheten finns på Warenbergsgatan 12 i Falköping.
Klädförrådet.
Dagens lunch.

Alla har rätt till kärlek och respekt

Hela Människan Ria Falköping är en social träffpunkt som arbetar på att nå fler, inte minst ensamma kvinnor för att förebygga psykisk ohälsa och framtida missbruk.

I över 40 år (1978) har Hela Människan Ria Falköping bedrivit verksamhet riktad mot människor som lever i olika utsatta livssituationer. Här kan man duscha, få sig ett mål mat och kläder. Här finns samtalsmöjligheter och medmänsklig omtanke.

 • De flesta av våra besökare har eller haft missbruk. Många är ensamma, har eller har haft psykiska besvär eller kommer för gemenskapen skull, beskriver verksamhetschef Anders Nilsson.

Anders Nilsson berättar också att de flesta besökarna är medelålders- eller äldre män:

 • Men vi har även en hel del besökare som är i 20–30 års åldern och vi gör allt mer för att nå kvinnor.

Lätt att få tag på narkotikaklassade läkemedel
Emma Wirf som arbetar som assistent på Ria-verksamheten berättar att de flesta som är inne i missbruk är blandmissbrukare. De lite äldre är mer fokuserade på alkohol, hasch och amfetamin medan de yngre i högre grad missbrukar narkotikaklassade läkemedel.

 • Tyvärr är det lätt att få tag på olika typer av narkotikaklassade läkemedel idag och de är inte speciellt dyra på grund av den rika tillgången, förklarar Emma Wirf.

Hela Människan Ria Falköping hade tidigare ett härbärge på undervåningen i den fina villa som verksamheten bedrivs ifrån. Numera bedriver kommunen, genom verksamheten VBO, bland annat ett natthärbärge. Situationen är betydligt bättre idag än för tio år sedan, främst beroende på ””bostad först” konceptet”. Men det sovs ändå utomhus detta till trots:

 • Även på vintern har flera av våra besökare sovit i hissar och andra utrymmen. Falköping är också en knutpunkt i järnvägsnätet och det gör att många personer passerar oss när de åker till Stockholm, Göteborg eller andra städer. Det gör att det periodvis kan finnas en del hemlöshet här, förklarar Anders Nilsson.

Ensamhet
Ett annat stort samhällsproblem i Falköping liksom hela Sverige är ensamheten och det är något som märks på Ria.

 • Vi stöter på många som mår dåligt av sin ensamhet, det kan ofta leda till psykisk ohälsa och missbruk. Detta är ett problem vi vill arbeta mer emot. Ria upplevs ibland som en plats för bara missbrukare, vilket inte är fallet – alla är välkomna. Vi arbetar på att göra det mer tillgängligt för alla människor – inte minst för dem som känner sig ensamma och befinner sig i psykisk ohälsa, förklarar Emma Wirf.

Kärntruppen av besökare består av ett 40-tal personer som kommer något så när regelbundet. Besöksantalet varierar kraftigt men ligger runt ett 20-tal personer per dag. Strax efter pension/löning är det ofta något färre medan det kan vara fler mitt i månaden eller när det anordnas någon utflykt eller annan aktivitet.

Långa öppettider och många utflykter
Förutom att Ria tillhandahåller frukost, lunch och andakt varje vardag och förstärkt frukost på lördagar så är personalen ett stöd vid olika typer av myndighetskontakter, det kan handla om stöttning vid besök hos socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På onsdagar håller man även öppet på kvällen till klockan 19.30. På tisdagsförmiddagar har man även en uppsökande verksamhet och bjuder in potentiella gäster till Ria. Detta görs av Emma Wirf samt en volontär.

 • Vi är också glada för att olika frivilliggrupper från våra huvudmannakyrkor ansvarar för verksamheten på lördagar, förklarar Anders Nilsson.

Under sommarhalvåret satsar Ria också på grillning på altan och olika utflykter, bland annat har man besökt; museer, glassprovning, Varnhems Klosterruin, Mössebergs Djurpark, tranorna vid Hornborgasjön och SAAB-museet.

Är vi lika inför lagen?
Annan hjälp kan också vara stöttning i samband med vården. Många av gästerna upplever att de har blivit dåligt behandlade i vården och kan både behöva stöttning/pushning att besöka vården och i att förstå exempelvis läkarsvar och diagnoser.

 • Det är trist att bemötande upplevs så pass dåligt. Jag trodde inte att det var så illa innan jag började arbeta här. Det känns ibland som vi inte är lika inför lagen, men det är min känsla i alla fall, förtydligar Anders Nilsson.

Anders Nilsson fördjupar resonemanget och menar på att en del av de människor som befinner sig i missbruk också kan bli bra på att manipulera och göra saker som gör att de får de droger de vill ha.

 • Det finns två sidor av myntet. När personen i fråga är inne i ett missbruk kan de vara exempelvis manipulativa medan de är fantastiska människor när de inte är påverkade av någon drog. Men jag brukar säga att ”vi är bara människor”. Jag tycker att citatet ”älska mig när jag behöver det som mest” säger mycket om hur vi måste förhålla oss till denna problematik. Det går inte att fördöma, utan vi får förstå och försöka förändra beteenden till det bättre, säger Anders Nilsson.

Framtidsvisioner
Emma Wirf berättar att man planerar att starta en kvinnogrupp där de gör kreativa saker som pyssel och målning eller åker på någon utflykt/besök:

 • Genom detta hoppas vi skapa ett förtroende för att sedan kunna tala om djupare saker. Helt enkelt få deltagarna att släppa oss närmare in på livet och på så sätt kunna tala om missbruk och andra saker som kan vara svåra att ta upp.

Hon berättar också att de gör hembesök till ett antal kvinnor, förhoppningen är att detta ska kunna bli mer regelbundet framöver, eftersom det behövs. Det finns en stor ensamhet och risk för psykisk ohälsa och missbruk i denna grupp:

 • Vi önskar att fler vågade sig hit, men som sagt så känner många, inte minst ensamma kvinnor att Ria inte är för dem. Den bilden arbetar vi på att förändra, men det går inte över en natt. Kvinnorna blir ofta lite bortglömda, då de kanske inte har lika markant missbruk eller utmärker sig på sätt som män kan göra.

Vidare berättar hon om en händelse när ambulanspersonalen kontaktade dem om en kvinna som for illa:

 • Kvinnan hade på något sätt gjort sig illa så att ambulans tillkallades. Den påpassliga personalen kontaktade oss, då de upplevde att hon var i en utsatt livssituation. Sedan dess har vi träffat henne personligen och vi ringer då och då. Vi hoppas att hon ska våga besöka oss i framtiden. Vi önskar verkligen att fler, inte minst kvinnor, vågade komma hit till oss på Ria.

Både Emma Wirf och Anders Nilsson talar mycket om människosyn och om alla människor lika värde. De menar att vem som helst kan falla igenom och hamna i missbruk eller någon annan utsatt livssituation.

 • Skilsmässa, gått i pension, ja, det finns mycket som kan göra att man faller igenom och börjar använda droger som självmedicinering. Att det finns något man vill fly ifrån och döva, säger Emma Wirf.

Den kristna värdegrunden som genomsyrar Hela Människans verksamheter, inte minst den i Falköping säger då att ”alla är lika mycket värda” och att ”alla har rätt till kärlek och respekt”. Detta är deviser som både personal och volontärer arbetar utifrån.

Många sponsorer
Verksamheten har många sponsorer som gör att ekonomin går ihop. Bland annat har det ett förmånligt avtal med den lokala COOP Falköping som innebär att de får mat som är nära utgångsdatum.

 • Vi hämtar mat hos dem varje måndag och onsdag. Det är mycket bröd, mejeri- och vegetariska produkter. Vi kan använda dem i frukost och lunchserveringen och på så sätt hålla nere kostnaderna. Ibland blir det mat över, då ställer vi in dessa produkter i kylen vid entrén, där kan sedan våra besökare ta med sig detta hem, något som är uppskattat, förklarar Anders Nilsson.

Bostad först
Sedan hösten 2017 har Falköpings kommun arbetat utefter ”bostad först” – modellen. Sex individer har beviljats denna insats som dels innebär en lägenhet med socialt kontrakt och dels ett anpassat boendestöd. Drogfrihet är inget krav utan målsättningen är att individerna ska kunna klara sitt eget boende utan störningar. Personerna i projektet har under en längre period saknat eget boende och har på grund av särskilda svårigheter inga möjligheter att skaffa sig ett eget kontrakt.

 • Vi upplever att det har fungerat bra på det stora hela. Tidigare fanns det ett tiotal personer som inte hade någon bostad i kommunen, nu är det nere på ett par stycken, beskriver Anders Nilsson.

Tidigt i ”bostad först” upplevde Anders Nilsson att uppföljningen var lite bristfällig, men detta har rättats till och numer finns det ett team som följer med den som får en bostad:

 • Teamet kommer ofta till oss och träffar personer som är inne i ”bostad först” modellen.

Anders Nilsson upplever också att samarbetet med kommunen är mycket bra:

 • Vi har i princip daglig kontakt och vi upplever att de har ett stort förtroende för vår verksamhet, avslutar Anders Nilsson.

Text och foto: Daniel Ryderholm