Från vänster: Josefina Zadig, socionom Noomi. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och Ellen Samuelsson, Verksamhetsansvarig, Hela Människan i Malmö.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen besökte Noomi i Malmö

I går besökte jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Hela Människans verksamhet Noomi i Malmö. Noomi är en stödverksamhet för personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Noomi utgörs av ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete samt opinionsbildning och informationsspridning. De erbjuder individuellt stöd till enskilda men arbetar också för att på lång sikt förbättra stödet för utsatta nationellt. Jämställdhetsministern var särskilt intresserad av det uppsökande arbete som bedrivs på thaimassage-ställen, nu i formen av projektet ThaiWISE. Panadda (Yui) Changmanee har utformat och leder projektet (hon var i Thailand vid jämställdsministerns besök). Josefina Zadig, presenterade arbetet och det fanns också tid för samtal. Noomi tillsammans med Hela Människan Sverige överlämnade också fyra förslag till politiska beslut på området.

Läs mer om Hela Människan Malmö och Noomi på:
www.helamanniskan.se/malmo
www.noomi.se

Från vänster:
Niclas Olsson (Utvecklingssekreterare, Sexuell Hälsa, Malmö stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen)

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Josefina Zadig, socionom Noomi

Ellen SamuelssonVerksamhetsansvarig, Hela Människan i Malmö

Stefana HotiGruppledare för Miljöpartiet de gröna i Malmö samt ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Panadda (Yui) Changmanee har utformat och leder projektet ThaiWISE