Från vänster Lisbet Flank, generalsekreterare Mia Nilson och Marie Zingmark Huld.
F.V Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank ansvariga för anhörigstöd på Hela Människan Sverige, har tagit fram nya Linus och Lina materialet.
En del av de referenspersoner som har varit med vid framtagande av nya Lina och Linus materialet.
Annika Sjödelius.
Barnstödsledarna Lennart Åkerlund och Erika Tordenvik.

Hela Människan i samarbete med kommuner och kyrkor har tagit fram ett helt nytt barnstödsmaterial Lina och Linus

Den 22 maj 2019 släpptes barnstödsmaterialet Lina och Linus. Lisbet Flank och Marie Zingmark Huld, ansvariga för anhörigstöd på Hela Människan Sverige, har under ett års tid tagit fram detta med hjälp av en referensgrupp.

  • Vi har haft en referensgrupp bestående av stödgruppsledare som arbetar professionellt med barnstödsgrupper. De kommer från kommun, kyrka och ideella organisationer, berättar Marie Zingmark Huld.

Materialet ämnar bli ett nytt lätthanterligt barnstödsmaterial för att utbilda ledare som leder barnstödsgrupper. Tidigare material från Hela Människan har främst haft fokus på barn som växer upp i familjer där det finns ett missbruk av alkohol. Med detta nya material är fokus att omfatta flera olika sorters problematik, där barnen många gånger upplever skuld, skam, oro, rädslor med mera.

  • Vi har valt att kalla det barn som växer upp i familjer med krångel och trassel, förklarar Lisbet Flank.

Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank har författat texterna och under hela tiden har de haft ett tätt samarbete med referensgruppen som också har prövat materialet i barngrupper. Till materialet arbetar man nu även fram en digital fördjupning som beräknas vara klar vid första utbildningstillfället som går av stapeln i början av oktober (fullbokat).

Referensgruppen
Annika Sjödelius från Hela Människan Sotenäs barnstödsgruppsverksamhet har varit barnstödsledare i cirka 15 år och hon har tillhört referensgruppen som totalt har bestått av 18 personer:

  • Vi fick möjlighet att gå igenom materialet och tycka till om innehållet. Vi testade de olika lekar och moment som fanns i förslaget och återkom med feedback hur det hade fungerat. Materialet är tänkt att rikta sig brett och det tycker jag det gör, det har en bred målgrupp.

I Kungälvs kommun finns verksamheten Trampolinen som håller stödgrupper för barn, unga och vuxna i utsatta livssituationer. Verksamheten är ett samarbete mellan Kungälvs kommun och Svenska kyrkan Kungälv och Ytterby. Två av stödgruppsledarna är Erika Tordenvik från kommunen och Lennart Åkerlund från Svenska kyrkan.

Även Trampolinen har provat det nya Lina och Linus materialet på sina grupper och upplever att det fungerade bra.

  • Vi upplevde att det ledde till förnyelse i våra grupper att provköra materialet. Det var positivt bland annat genom att vi började reflektera mera om övningar och upplägg, beskriver Lennart Åkerlund.

Även Erika Tordenvik upplevde att de fick mycket tillbaka genom att vara med i referensgruppen:

  • Efter varje gång vi hade träffar i referensgruppen fick vi tänka till om arbetet. Vi får ompröva saker och kanske se om vi har snöat in på vissa moment. Man måste hela tiden tänka på utveckling när man arbetar med dessa viktiga frågor.

Text och foto: Daniel Ryderholm