Annika Sjödelius.
– Många gånger handlar det att få barnen att släppa sin skuld i föräldrarnas krångel eller trassel och få dem att fokusera på annat än det som de inte kan påverka just nu, förklarar Annika Sjödelius som har drivit Hela Människan Linus & Lina i Sotenäs i cirka 15 år.
Bilder från Sotenäs.
Lokalen.
Pingisbordet är uppskattat.
Bilder från Sotenäs.
Bilder från Sotenäs.
Bilder från Sotenäs.

Barnstödsverksamhet i Sotenäs

Hela Människan Linus & Lina i Sotenäs har som mål att vara en stödjande verksamhet för barn och ungdomar med krångel och trassel i familjen. Många gånger handlar det om missbrukande föräldrar/anhöriga.

Stödgrupperna handlar mycket om att träffa jämnåriga i samma situation och därmed bryta den mentala och sociala ensamheten. Stärka självkänslan, samtala om skuldkänslor och förhindra att de själva fortsätter in i ett missbruk eller annan problematik.

– Många gånger handlar det att få barnen att släppa sin skuld i föräldrarnas krångel eller trassel och få dem att fokusera på annat än det som de inte kan påverka just nu, förklarar Annika Sjödelius som har drivit Hela Människan Linus & Lina i Sotenäs i cirka 15 år.

Med i referensgruppen kring Hela Människans nya material kallat Lina och Linus

Annika Sjödelius har tillsammans med ett 20-tal barnstödsledare varit med i referensgruppen för Hela Människans nya barnstödsmaterial Lina och Linus. Hon har testat materialet i grupperna:

  • Materialet riktar sig brett till barn som växer upp med krångel och trassel i familjen. Vi hade stor användning av materialet, inte minst genom nya pedagogiska lekar för barnen.

Ständigt upplysa om att verksamheten finns
Genom skolbesök och att ha ett nära samarbete med skola och kommun så kommer deltagare till barnstödsgrupperna. Dock har Annika Sjödelius upplevt att det har varit lite svårt att fylla mer än en grupp per år, de senaste åren. Hon tror att behovet finns kvar i ungefär samma utsträckning och hoppas hon kunna komma ut ännu mer och informera om verksamheten.

Att ha en stressfri miljö är viktigt. I lokalen finns pingisbord, leksaker och myshörnor, allt utefter barnens behov. Barnen blir även upphämtade med bil inför gruppträffarna och de körs också hem efter avslutad träff.

  • Vi hade under ett år, en volontär som lagade mat till gruppen, något som uppskattades mycket, beskriver Annika Sjödelius.

Linus & Lina-verksamheten åker även på sommarläger med barnen, i sommar var de bland annat på Skaftö utanför Lysekil och bodde på en bondgård.

  • De hade får, höns, hästar, katter och andra djur till barnens förtjusning, beskriver Annika Sjödelius.

Utanförskap och fattigdom även i idyllen
Sotenäs är på många sätt en idyll, där många familjer bor fint och har höga inkomster. Men mitt i idyllen finns utanförskap och fattigdom upplever Annika Sjödelius:

  • På många sätt blir det mer tydligt när det finns problem om familjen samtidigt inte har så god ekonomi. De har inte möjlighet att hålla uppe fasaden utåt på samma sätt, vilket gör att det märks på ett annat sätt att det inte fungerar riktigt, än för de familjerna med en god ekonomi. Men problemen med missbruk eller annan problematik finns lika mycket i de mer välbärgade familjerna.

Rusa ut och kramade mig
Solskenshistorierna på barn som har vuxit genom barnstödsgrupperna är många. Annika Sjödelius minns speciellt en pojke som var ängslig under första barnstödsträffen:

  • Han var rädd att berätta för de andra varför han gick på Linus & Lina, men detta och resterande träffar gick bra tillslut. Jag mötte honom även här om året. Han kom då utspringande ur en bil och kramade om mig hårt och tackade för arbetet med barnstödsgruppen. Det påminner mig om att det vi gör är så viktigt, avslutar Annika Sjödelius.

Text och foto: Daniel Ryderholm