Från vänster: Caroline Bergagård, Kajsa Sördal och Christoffer Holmström.
Caroline Bergagård.
Birgitta Sundahl, diakon från Svenska kyrkan Mönldal och behandlingsassistent Goulperin Harsan från Mönldals kommun.
Caroline Bergagård.

Nystart i Mölndal

Det spirar åter i Mölndal efter att verksamheten lades på is för att hitta bättre lokaler och utveckla verksamheten. Verksamheten smygstartade i slutet och maj och i början av september drar caféverksamheten Kaffekvaren igång med öppet tre dagar i veckan.

Det har hunnit gå drygt tre år sedan Hela Människan Mölndal stängde igen Ria-verksamheten på Södra Ågatan, eftersom lokalerna var utdömda.

  • Nu har vi dragit igång smått då vi hyr in oss hos Frälsningsarméns lokaler på Kvarnbygatan. Vi kommer hålla öppet två timmar på fredagseftermiddagar nu i början och från och med i september håller vi öppet tre dagar, säger Caroline Bergagård som är projektanställd.

Caroline berättar att de kommer ha en fältverksamhet på stan för att bjuda in gäster till verksamheten. Man kommer också att bussa över boende från Forsåkers boende. Fredagen den 31:e maj smygöppnade lokalen och då kom fem besökare. Just nu har många i styrelsen engagerat sig som volontärer, vilket gör att verksamheten har kunnat hållas öppen lite innan det drar igång på riktigt september.

Öppettiderna från och med första veckan i september kommer vara måndagar, tisdagar och fredagar mellan klockan 10.00—14.00.

Behov av riktad verksamhet till vuxna
Drömmen är att ha verksamhet där målgruppen är med både som medarbetarresurser och influerar vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

  • Vi vill ha en samlingsplats och gemenskap. Vi vill arbeta tillsammans med målgruppen och vara brukarinfluerade, säger Caroline Bergagård.

Efter att verksamheten fick stänga under år 2016 så gjordes en undersökning som visar bland annat att det finns ett behov av en riktad verksamhet till vuxna i missbruk och utanförskap. Undersökningen visar också att målgruppen säger att många vuxna i utanförskap är illa däran; missbruket har gått i arv; de flesta har en bostad; många är fattiga; många saknar sysselsättning; det är ett ökat bland- och narkotikamissbruk; det har varit en föryngring i gruppen; allt fler yngre kvinnor syns bland gruppen och det finns en stor ensamhet. Det är helt enkelt många parametrar att arbeta med i denna nystart.

  • Vi vill verkligen arbeta nära våra besökare, men i uppstarten tror jag att mycket kommer hänga på mig och den andra anställda som vi just nu håller på att rekrytera. Brukarinflueringen och volontärskapet från gruppen får komma senare när vi också kan se vilka personer som orkar och mår bra av att delta mer i verksamheten, säger verksamhetschef Caroline Bergagård.

Gemenskap och sysselsättning
I detta första skede är det en samlingsplats som skapas, något som många av respondenterna i undersökningen har sagt att de saknar i Mölndal. Förhoppningen är sedan att kunna erbjuda mer stödjande verksamhet som stöttning vid myndighetskontakter, klädesutdelning och samtalsstöd. Helt enkelt utgå ifrån vad gästerna önskar.

Långsiktigt finns även tankar på att satsa på strukturerad arbetsliknande verksamhet anpassad för målgruppen. Det kan handla om dagliga sysslor som städa, koka kaffe, sortera matvaror, organisera klädförråd med mera. Det kan också vara arbete inom secondhandverksamhet och cykelverkstad eller liknande.

Text och foto: Daniel Ryderholm