Föreståndare Jonathan Bergagård.
Föreståndare Jonathan Bergagård.
Johan Lindberg och föreståndare Jonathan Bergagård.
Verksamheten bedrivs idag från en villa centralt i på Hönö, adressen är Öckerövägen 94.
Verksamheten bedrivs idag från en villa centralt i på Hönö, adressen är Öckerövägen 94.
Verksamheten bedrivs idag från en villa centralt i på Hönö, adressen är Öckerövägen 94.
Köket.
Köket.
Matsalen.
Soffgrupp på Ria.

Ny inriktning på gång hos Hela Människan Ria Öckerö-öarna

Just nu arbetar Hela Människan Ria Öckerö-öarna med en kartläggning. Tidiga resultat visar att det finns ett behov av förändring av verksamheten i framtiden. Man vill arbeta för och tillsammans med ungdomar för att göra något åt att allt fler ungdomar lever i psykisk ohälsa eller i andra utsatta sociala situationer.

Hos Hela Människan Ria Öckerö-öarna i Göteborgs skärgård, serverar man både frukost och lunch åt ibland uppåt ett femtontal gäster. Det är en traditionell träffpunkt för människor i olika utsatta livssituationer där besökarna förutom maten även får samtalsstöd, hjälp vid myndighetskontakter, möjlighet till att tvätta sig och få kläder om det behövs. Majoriteten av besökarna är medelålders eller äldre män som lever eller har levt i ett missbruk. Även ensamhet och psykisk ohälsa förekommer – och en del kommer också för den goa stämning som finns!

  • Just nu tittar vi på en ny inriktning på verksamheten. Vi kommer finnas kvar för den grupp vi möter idag, men vi vill också nå yngre personer, beskriver Jonathan Bergagård som är föreståndare och som den senaste tiden har arbetat mycket med att kartlägga vilken social verksamhet som behövs på Öckerö-öarna.

Kartläggningen och dess slutsatserna kan komma att radikalt förändra hur Hela Människan Ria Öckerö-öarna arbetar i framtiden:

  • Det görs mycket insatser i kommunen för att stävja utanförskapet bland unga. I de insatserna vill vi komplettera det som görs och erbjuda ett smörgåsbord av passande insatser som når brett. Framförallt vill vi nå dem som befinner sig i eller riskerar hamnar i psykisk ohälsa och missbruk.

Två tydliga grupper som mår dåligt
Hur framtidens verksamhet ska se ut är inte ännu klart, även om det finns många tankar och idéer:

  • Vi vet inte exakt ännu vad vi ska erbjuda, men det handlar som sagt om att identifiera vilket stöd som behövs och vad som saknas idag, säger Jonathan Bergagård.

Verksamheten kan komma att växa åt olika håll och inga beslut är tagna ännu. Kartläggningen som Jonathan Bergagård har genomfört, har identifierat två tydliga grupper som de i framtiden vill arbeta för och tillsammans med, nämligen tonåringar som befinner sig i psykisk ohälsa och unga vuxna som inte studerar eller arbetar därför befinner sig i en riskzon för att glida in i ett missbruk.

  • Här på Öckerö-öarna visar skolundersökningar att framförallt tonårstjejer i årskurs åtta sticker ut. Många i den gruppen mår dåligt psykiskt, säger Jonathan Bergagård.

Han tror att Öckerö-öarna till stora delar följer rikstrenden som visar på att allt fler ungdomar mår psykisk dåligt. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökning från år 2017/2018* så är ohälsotalen fortsatt höga och har även haft en ökande trend de senaste decennierna.

  • Vill samarbeta tätt med kommun och andra instanser för att göra en sådan bra verksamhet som möjligt för de unga som mår dåligt. Just nu är vi på jakt efter en lokal och vi tittar även på hur vi ska lösa det rent finansiellt, avslutar Jonathan Bergagård.

Text och foto: Daniel Ryderholm

*https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/barns-psykiska-halsa/