Nya altanen på cirka 50 kvm.
Föreståndare Ingela Morin.
Nya altanen på cirka 50 kvm.
Idyllisk trädgård och fin altan.
Möbelförrådet är på cirka 100 kvm.
Möbler i förrådet.
Möbler i förrådet.
Möbler i förrådet.
Trädgården.

Nya större lokaler i Örsundsbro

Hela Människan Enköpings secondhandverksamhet i Örsundsbro har utökat sin försäljningsyta och kan därmed ta emot möbler igen. De känner av Arbetsförmedlingens omorganisation och upplever att de behöver få in fler nya deltagare inom den arbetsintegrerade verksamheten.

Ria Second Hand & Cafés nybyggnation av ett cirka 100 kvm stort möbelförråd och stor altan för caféet invigdes den 7 juni, 2019 och man har redan känt av ökad försäljning, efter en vikande trend under förra året:

  • Rent ekonomiskt är det bra att sälja möbler, det är helt andra pengar än exempelvis kläder och porslin. Vi har vänt utvecklingen och säljer allt mer under år 2019. Vi har också fler sittplatser i anslutning till caféet genom den nya 50 kvm stora altanen, säger föreståndare Ingela Morin.

Arbetar arbetsintegrerade
Att försäljningen ökar är otroligt viktigt för att kunna utveckla den sociala verksamhet som finns i Örsundsbro. De som arbetar i secondhanden eller caféet är inne i någon typ av arbetsmarknadsåtgärd, arbetsträning eller på annat sätt är långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Genom en ökad försäljning så klarar verksamheten att bedriva sin arbetsintegrerade verksamhet, trots att placeringarna och därmed ersättningen från Arbetsförmedlingen har minskat den senaste tiden. Målet med verksamheten är att förbereda människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden närmare ett arbete på reguljära arbetsmarknaden.

  • Jag tror inte att det är bara vi i Örsundsbro som känner av att Arbetsförmedlingen är inne i en förändring, detta drabbar mest de arbetslösa men även oss och andra ideella aktörer. Många handläggare har slutat eller blivit uppsagda i och med att man håller på att banta Arbetsförmedlingens organisation, detta har drabbat oss hårt. Det hoppas vi kan ändras snart, annars blir det en riktig kris för oss. Genom uteblivna placeringar från Arbetsförmedlingen står vi snart bara med lönekostnader för handledare och inga intäkter för placeringar, det går inte hur länge som helst. Dessutom är det inte så att de människor som behöver stöd har minskat, problemet tror jag snarare ligger i att de handläggare som finns kvar inte hinner placera ut de människor som behöver stöd. För att en verksamhet som vår ska fungera bra behövs en genomströmning av deltagare. Som det är nu är det helt stopp med nya deltagare, förklarar Ingela Morin.

Hon berättar även att Arbetsförmedlingens kontor i Enköping kommer läggas ner och att det centraliseras till Uppsala för Örsundsbros del. Hon upplever också att det är en försämring för Hela Människan, då kunskapen om dess sociala verksamhet i Örsundsbro försvinner, med de handläggare som slutat. Det blir att återigen informera om verksamheten som bedrivs. Arbetsförmedlingen satsar även mycket på att digitalisera processen, något som säkert fungerar för många människor, men inte alltid för den målgrupp som Hela Människan arbetar med upplever Ingela Morin:

  • Det är många gånger jag redan idag får hjälpa till med rapporteringen för våra deltagare. Många av dem har stor datorovana och blir lätt utan stöd som de har rätt till. Jag är orolig att denna ytterligare digitalisering inte fungerar bra för just våra deltagare.

Ytterligare en problematik som Ingela Morin upplever är att många av de deltagare som tillhör målgruppen redan är misstänksamma mot myndigheter, då de känner sig utelämnade.

  • Det blir ytterligare ännu en börda för dessa människor. Ofta handlar det om kvinnor som både upplever smärta i kroppen och som mår psykisk dåligt. Det känns inte som att vi behöver belasta dem ännu mer än vad vi gör idag, säger Ingela Morin.

Förbereda verksamheten för människor på den reguljära arbetsmarknaden
Eftersom målet med verksamheten är att förbereda människor för arbete på reguljära arbetsmarknaden blir det problematisk om det inte kommer deltagare kontinuerligt. Som det har sett ut senaste tiden har man inte fått några nya deltagare.

  • Vi behöver nya deltagare för att få verksamheten och ekonomin att fungera bra. Jag tror också många deltagare behöver oss. Genom det arbete som bedrivs här förbereder vi dem för olika typer av arbeten. Här kan du exempelvis få kassavana, arbeta inom transport, butik eller café. Men även arbeta med att få bort exempelvis social fobi, något som ibland våra deltagare kämpar med, avslutar Ingela Morin.

Text och foto: Daniel Ryderholm