Från vänster: Peter Berg, Aref Ebrahimi samt Kalle Nauclér.