Kalle Nauclér (till vänster) samt Aref Ebrahimi (till höger) meckar med cyklar.